PAS- ja DOI-palvelut data-aineistoille käyttöön

PAS-pitkäaikaissäilytyksen tarkoituksena on turvata yliopiston kansallisesti merkittävien tutkimusaineistojen säilyminen ja käytettävyys. Pysyvät DOI-tunnisteet mahdollistavat viittaamisen sekä helpottavat datan uudelleenkäyttöä.

Arvokkaat tutkimusaineistot talteen PAS-pitkäaikaissäilytyspalveluun

Helsingin yliopisto käynnistää yliopiston tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen tarkoitetun PAS-palvelun. Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen tarkoituksena on turvata kansallisesti merkittävien tutkimusaineistojen säilyminen ja käytettävyys vuosikymmeniksi.

PAS-palveluun pääsevät yliopiston arvokkaimmat ja laadukkaimmat data-aineistot

PAS on kuratoitu palvelu, sinne tallennettavien data-aineistojen on läpäistävä valintaprosessi. Valintaprosessissa arvioidaan mm. aineistojen arvokkuus sekä niiden tekninen soveltuvuus pitkäaikaissäilytykseen. Päätöksen aineistojen tallentamisesta tekevät Helsingin yliopiston tietekuntien tutkimustoimikunnat, jotka arvioivat aineistojen kansallisen merkittävyyden. Kirjaston Datatuki puolestaan varmistaa, että data-aineiston kuvailutiedot täyttävät pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskuksen CSC:n kanssa.

DataCite DOI

Helsingin yliopisto tarjoaa jatkossa yliopiston data-aineistopalveluille (infrastruktuureille) myös pysyvät DOI-tunnisteet. DOI-tunniste (digital object identifier) toimii yksilöivänä ja pysyvänä tunnisteena digitaaliselle objektille tai dokumentille. Digitaalisten tutkimusdatan DOI-tunnisteet mahdollistavat näihin viittaamisen, viittausten seurannan sekä helpottavat datan uudelleenkäyttöä.

Molempien palvelujen käyttöönotosta ja neuvonnasta vastaa Helsingin yliopiston Datatuki. Tutkijoille lisätietoa myös Flammassa; PAS ja DOI (vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston tunnuksilla).

Lisätietoja sähköpostitse: datasupport@helsinki.fi