Datapankki: Turvallisesti talteen tulevaisuutta varten

Helsingin yliopiston monipuoliset palvelut datanhallinnan tueksi täydentyivät, kun Datapankki avattiin. Datapankki tarjoaa tutkijoille ja tutkimusryhmille tallennusratkaisun tutkimusdatan 5-15 vuoden säilytystarpeeseen.
Uusi palvelu tutkijoille ja tutkimusryhmille

Tutkimusaineistojen kerääminen vaatii huomattavasti resursseja, joten ne on tärkeää säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan jakaa myös muiden käyttöön. Uusi Datapankki-palvelu vapauttaa tutkijoiden aikaa sopivien tallennuspaikkojen etsimiseltä.

– Tarve tutkimusdatan pitkäaikaissäilytysratkaisujen kehittämiseen on tullut suoraan tutkijoilta ja tutkimusryhmiltä. Toistaiseksi meiltä on puuttunut tallennuspaikka sellaiselle tutkimusdatalle, jota ei enää aktiivisesti käytetä, mutta jota ei ole myöskään päätetty arkistoida pitkäaikaissäilytykseen esimerkiksi Helsingin yliopiston Data-arkistoon, Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Minna Niemi-Grundström kertoo.

Helsingin yliopiston Datapankki -palvelu täydentää yliopiston tutkimusaineistojen hallinnan palveluvalikoimaa tarjoamalla tallennuspaikan eri tieteenalojen tutkimusaineistoille 5–15 vuoden ajaksi. Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen tutkijoiden käytettävissä on myös Helsingin yliopiston Data-arkisto (PAS).

Datapankki on kehitetty Tietotekniikkakeskuksen, Helsingin yliopiston kirjaston ja tutkimuspalveluiden yhteistyönä. Datapankkia kehitetään edelleen yliopiston datatuessa käyttäjäpalautteen pohjalta. 

Datatuki on Helsingin yliopiston kirjaston, Tietotekniikkakeskuksen, tutkimushallinnon ja lakiasioiden asiantuntijoiden yhteinen palvelu tutkijoille.