Vierailuprofessori Ewan Jones toi keskustakampukselle hedelmällisia keskusteluja ja monipuolista yhteistyötä

HSSH:n vierailuprofessoriohjelman kolmas hakukierros avataan pian.

HSSH:n vierailuprofessoriohjelma vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä tuomalla kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita vierailulle Helsingin yliopiston keskustakampukselle. Ohjelma on käynnissä vuosina 2022–2025 ja kahden hakukierroksen myötä Helsingissä on vieraillut 13 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Vierailut jatkuvat loppuvuodesta ja samalla alkaa myös ohjelman kolmas hakukierros.

Maalis-huhtikuun vaihteessa Helsingin yliopiston keskustakampuksella, humanistisessa tiedekunnassa vieraili Cambridge:n yliopiston Downing Collegen  englannin kirjallisuuden apulaisprofessori Ewan Jones. Jonesin vierailua Helsingissä koordinoi englantilaisen filologian vanhempi yliopistonlehtori Merja Polvinen Helsingin yliopistosta.

Vierailuprofessorien ohjelmaan kuuluu esimerkiksi julkisia luentoja, sekä osallistumista tutkimusryhmien toimintaan keskustakampuksella. Ewan Jones piti vierailunsa aikana yhden luennon viimeisimmästä tutkimuksestaan eli keskittymisestä ja huomion harhailusta 1700- ja 1800-lukujen tieteessä ja kulttuurissa.

”Tämä oli hänen virallisessa ohjelmassaan se enemmän perinteisestä kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksesta kiinnostuneille suunnattu esitelmä. Lisäksi järjestimme työpajan laskennallisten menetelmien käytöstä aatehistorian, kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa. Siellä Ewan esitteli Cambridge Concept Labin työtä, ja siinä fokus oli enemmän suurten tietomäärien analyysiin käytettävissä metodeissa,” Merja Polvinen kertoo.

Lisäksi Jones osallistui englannin kirjallisuuden alan tutkijaseminaariin ja tapasi väitöskirjantekijöitä. Yhteistyö tapahtui humanistisessa tiedekunnassa usean eri tutkimusryhmän välillä. Mukana yhteistyössä oli Suomen Akatemian rahoittama Välineelliset kertomukset -hanke (iNARR), jonka fokus on kertomusmuodon analyysissa ja kertomuksen kognitiivisen ja yhteiskunnallisen roolin pohdinnassa. Kielentutkimuksen puolelta mukana oli VARIENG, eli englannin kielen variaatioiden ja muutoksen tutkimusyksikkö, jossa käytetään paljon korpusmenetelmiä erilaisten, myös kaunokirjallisten, tekstien ominaisuuksien kartoittamiseen. Keskeinen oli myös digitaalisten ihmistieteiden yksikkö, josta professori Mikko Tolonen oli vierailun toinen kutsuja. Näiden kolmen ryhmän varaan rakentuivat vierailun teemat: kirjallisuudentutkimus, korpuslingvistiikka ja aatehistoria.

Kokemus vierailusta oli positiivinen ja kaikki osapuolet ovat avoimia myös uudelle vierailulle, vaikka siitä ei tällä hetkellä ole konkreettisia suunnitelmia. Keskustelut ja yhteistyö jatkuvat myös etänä.

”Sekä vierailuluennon että työpajan aikana oli vilkasta keskustelua siitä, miten digitaaliset metodit, lähiluku ja historiallisen kontekstin huomioiminen voivat tukea toisiaan. Haasteita riittää edelleen, sillä yhdestä kulmasta aloittaminen työntää helposti näkymättömiin toisten tieteenalojen kannalta keskeistä informaatiota, mutta ajatuksena ei ehkä olekaan saavuttaa prosessin päätepistettä vaan rakentaa takaisinkytkentöjä eri tulosten ja metodien välille. Ewanin kanssa tällaiset keskustelut olivat erityisen hedelmällisiä, sillä hän on niitä harvoja tutkijoita, joilla on erittäin tarkka silmä tekstin perinteiselle luennalle, sen historialliselle kontekstille ja myös asiantunteva näkemys siitä, mitä laskennallisilla menetelmillä pystytään tekemään,” Polvinen sanoo.

HSSH:n vierailuprofessoriohjelman kolmas hakukierros alkaa pian. Tiedotamme haun alkamisajankohdasta kanavissamme lähiaikoina.

 

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.