Suosittu tutkimusjohtamisen kurssi jatkuu - Hakuaikaa on jatkettu!

Tutkimusjohtamisen pilottikurssi oli menestys. HSSH ja tutkijakoulu HYMY järjestävät tulevan kurssin entistä useammalle postdoc-tutkijalle.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) ja Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY) järjestävät yhdessä monitieteisen tutkimusjohtamisen kurssin. Kurssi on suunnattu postdoc-tutkijoille, jotka johtavat omaa tutkimusryhmää.

Lukuvuonna 2020–2021 järjestetty pilottikurssi oli menestys. Järjestäjät saivat osallistujilta arvokasta palautetta, jonka perusteella kurssia on kehitetty. Tuleva kurssi on tarjolla entistä laajemmalle tutkijajoukolle, sillä suunnitelmissa on muodostaa kaksi kurssiryhmää. Lue, millaista tukea pilottikurssin osallistujat saivat tutkijanuralleen.

Työkaluja johtamiseen ja tutkimukseen

Tutkimusjohtamisen kurssin tarkoituksena on kehittää tutkijoiden akateemisia johtajuustaitoja ja auttaa tutkimusuran ja -teemojen strategisessa suunnittelussa. Lisäksi kurssi tarjoaa neuvoja hyvän tutkimusryhmän kokoamiseen ja Helsingin yliopiston tutkimus- ja infrastruktuuripalveluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Kurssin aikana osallistujat keskustelevat urapoluistaan, projektijohtamisen kokemuksistaan ja keskeisistä tutkimukseen liittyvistä trendeistä. Muita keskustelunaiheita ovat esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät asiat, julkaisustrategiat ja aineistonhallinta sekä tutkimusetiikka.

Kurssilla vierailee puhujia, joiden puheenvuoroissa yhdistyvät tutkimukseen liittyvät käytännön asiat sekä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden laajemmat temaattiset näkökulmat. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi hyvinvointi, ilmastonmuutoksen haasteet, datafikaatio, turvallisuus ja kulttuurinen vuorovaikutus.

Tarkoituksena on, että tutkijat saavat kurssilta inspiroivia oivalluksia, kuinka omaa tutkimusta voi sovittaa ja suunnata suhteessa suuriin globaaleihin muutostrendeihin. Teemojen painotuksissa pyritään huomioimaan osallistujien omat tutkimusintressit.

Lue hakuohjeet (eng.) HSSH:n verkkosivuilta ja täytä hakulomake (eng.).

Haku kurssille loppuu 1.9. klo 15:00.