Päivitä tutkimusryhmäsi tiedot HSSH:n rekisteriin

HSSH on julkaissut uuden tutkimusryhmäkyselyn ja kutsuu keskuskampuksen aktiiviset tutkimusryhmät päivittämään tietonsa, kiinnostuksen kohteensa ja tarpeensa HSSH:n rekisteriin.

HSSH on julkaissut uuden tutkimusryhmäkyselyn ja kutsuu keskuskampuksen aktiiviset tutkimusryhmät päivittämään tietonsa, kiinnostuksen kohteensa ja tarpeensa HSSH:n rekisteriin.

"Toivomme HSSH-verkostoon jo liittyneiden tutkimusryhmien päivittävän tietojaan ja samalla kutsumme mukaan uusia tutkimusryhmiä", HSSH:n johtaja Risto Kunelius sanoo.

”Vuonna 2021 ensimmäisen kierroksen kyselymme palautteen perusteella olemme virtaviivaistaneet kyselylomaketta. Sen täyttäminen on nyt helpompaa ja nopeampaa – ja että voimme käyttää tietoja tehokkaammin."

”Tiedämme, että kukaan ei erityisesti pidä jatkuvasta kyselylomakkeiden ja sähköisten lomakkeiden tulvasta. Mutta voidaksemme palvella HSSH:ssa kampuksen tutkimusryhmiä ja kehittää ideoita heidän tuekseen, päivitetty kartta kentältä on todella tärkeä”, Kunelius lisää.

HSSH luo kerätyistä tiedoista saataville tietokannan HY:n keskustakampuksen tutkimusryhmistä. Tietokanta sisältää tutkimusryhmien aiheet, tiedot, menetelmät ja yhteyshenkilöt, tarjoten tietoa ryhmien verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) tehtävänä on tukea monitieteisiä tutkimusverkostoja, edistää tutkimusryhmien välistä yhteistyötä ja edistää metodologista kehittämistä Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

Täytä kysely tästä. (Lomake on englanninkielinen.)

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.