Monitieteistä tutkimusjohtamisen pilottikurssia tehdään yhteiskehittämällä

HSSH järjestää monitieteistä tutkimusjohtamisen pilottikurssia postdoc-tutkijoille.

Tutkimusjohtamisen kurssin tarkoituksena on kehittää SSH-alan tutkijoiden tutkimusuran ja -teemojen strategista suunnittelua. Lisäksi kurssi antaa työkaluja hyvän tutkimusryhmän kokoamiseen, nykyaikaiseen johtamiseen ja oman tutkimusprofiilin kehittämiseen. Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2020-2021, joten se on vielä pilottivaiheessa.

Tavoitteena oman tutkimuksen ja globaalien trendien yhteensovittaminen

Osallistujat kokoontuvat viisi kertaa, ja jokaisella kokoontumiskerralla käsitellään yhtä ajankohtaista tutkimusteemaa tai tulevaisuuden tutkimustrendiä. Tarkoituksena on, että tutkijat saavat kurssilta inspiroivia oivalluksia, kuinka omaa tutkimusta voi sovittaa ja suunnata suhteessa suuriin globaaleihin muutostrendeihin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi hyvinvointi, datafikaatio, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, eriarvoisuus, ihmisoikeudet ja turvallisuus sekä kulttuurinen vuorovaikutus. Teemojen painotuksissa pyritään huomioimaan osallistujien omat tutkimusintressit.

Kurssi tarjoaa työkaluja tulokselliseen ja vaikuttavaan tutkimukseen

Sisällöllisen teeman lisäksi jokaisella kokoontumiskerralla käsitellään myös tutkimuksen tekemiseen ja urasuunnitteluun liittyviä asioita. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi johtamis- ja projektitaidot, rahoituksen hankinta, suunnitelmallinen julkaiseminen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen haasteet ja tutkimusetiikan uudet kysymykset.

Kurssin aikana osallistujat työstävät portfoliota ja tehtäviä, joiden tarkoituksena on kirkastaa seuraavan viiden vuoden suuret suuntaviivat ja tunnistamaan omat vahvuudet tukijana. Asiantuntijat niin tutkimusrahoituksen kuin -johtamisen sekä viestinnän alalta jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan kurssilaisille. Kurssin anti ei tyydy vain tutkimuksen inspiraatioon, vaan pyrkii tarjoamaan tietoa ja tukea myös työhyvinvointiin.

Kurssia halutaan laajentaa tulevaisuudessa

Kurssia kehitetään yhdessä osallistujien kanssa, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman hyödyllinen. HSSH haluaa selvittää, millaista konkreettista tukea SSH-alan tutkijat toivovat ja kuinka instituutti voi tukea heitä. Samalla osallistujille halutaan selventää, mitä Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut jo nyt tarjoavat ja miten tukea kannattaa hyödyntää. Tulevaisuudessa kurssia on tarkoitus laajentaa ja kehittää edelleen.

Pilottikurssille tuli yli 40 hakemusta. Mukaan valittiin 12 postdoc-tutkijaa, joille on jo myönnetty parin tulevan vuoden ajalle tutkimusrahoitusta. Osallistujat edustavat kaikkia keskustakampuksen tiedekuntia. Alustavien suunnitelmien mukaan uusi kurssi järjestetään syksyllä 2021.