Kiinnostaako pian aukeava STN-haku? Tule HSSH:n järjestämään teemakohtaiseen työpajaan keskustelemaan hankeideastasi!

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti järjestää STN-hausta kiinnostuneille tutkijoille virtuaalisen työpajan teemoista.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) avaa lähiaikoina kolme uutta tutkimusohjelmaa, joiden teemat ovat: (i) Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut; (ii) Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet ja (iii) Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena. Tarkempaa tietoa teema-alueista löytyy Suomen Akatemian verkkosivuilta.

HSSH järjestää hausta kiinnostuneille tutkijoille virtuaalisen työpajan teemoista (i) ja (iii). Työpajojen tarkoituksena on tukea tutkimusryhmien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä hankkeiden rakentamisessa ja konsortioiden muodostamisessa. Helsingin yliopiston humanististis-yhteiskuntatieteellinen instituutti pyrkii edistämään SSH-alojen tutkimusintressejä palvelevaa monitieteistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopistossa.

Työpajoissa kuullaan lyhyesti äskettäin STN-rahoituksen saaneen tutkijan vinkkejä aiehakemuksen tekoon, ja keskustellaan teemaan liittyvistä tutkimusideoista ja mahdollisista yhteistyökuvioista yli tieteenala- ja tiedekuntarajojen.

Työpajat ovat avoimia kaikille niille tutkijoille ja tutkimusryhmien vetäjille, jotka suunnittelevat osallistuvansa marraskuun lopussa aukeavaan STN-ohjelmien aiehakuun, ja jotka ovat halukkaita keskustelemaan mahdollisista hankeideoista toisten tutkimusryhmien kanssa. Työpajoihin voidaan kutsua myös yhteistyöstä kiinnostuneita yliopiston ulkopuolisia toimijoita. Jos sinulla on ehdotuksia kutsuttavista tahoista tai henkilöistä, otamme mielellämme vastaan ideoita!

Työpajoihin ilmoittaudutaan avoimen osallistujalistan kautta, johon toivotaan osallistujilta myös lyhyet kuvaukset STN-teemaan liittyvistä tutkimusintresseistä sekä mahdolliset yhteistyötoiveet tai –tarpeet.

Teematyöpaja: Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

Teematyöpaja: Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut

Huomaathan myös tutkimusrahoituspalvelujen järjestämän webinaarin STN-hakuun liittyen maanantaina 30.11. klo 14:30–16.

Jos sinulla on kysyttävää työpajoista, ota yhteyttä tutkimuskoordinaattori Pekka Mäkelään (pekka.a.makela@helsinki.fi) tai tutkimuspalvelujen asiantuntija Katri Huutoniemeen (katri.huutoniemi@helsinki.fi).