HY:n johtama kielitieteiden ja digitaalisten ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri on valittu kansallisesti merkittävien kokonaisuuksien joukkoon - "Pääsy tiekartalle on erittäin tärkeää"
FIN-CLARIAH on valittu Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2021–2024.

Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta johdettu kansallinen tutkimusinfrastruktuurihanke FIN-CLARIAH (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on valittu mukaan Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. 

Tiekartalle valitaan Suomelle strategisesti tärkeitä tutkimusinfrastruktuurihankkeita, joten mukaan päässeet hankkeet on katsottu korkeatasoisiksi jamerkittäviksi kokonaisuuksiksi. Tiekartalle pääsy merkitsee parempia rahoitusmahdollisuuksiapalveluiden kehittämiseksi.

”Tiekartalla on aikaisempaa suurempi merkitys, koska Suomen Akatemiassa on päätetty, että suurin osa infrastruktuurirahoituksesta jaetaan hankkeille, jotka ovat tiekartalla. Pääsy tiekartalle on erittäin tärkeää, koska se mahdollistaa SSH-infrastruktuurin rakentamisen ja kehittämisen meidän omista näkökohdista”, kertoo digitaalisten ihmistieteiden professori Mikko Tolonen, joka johtaa FIN-CLARIAH kokonaisuuteen kuuluvaa DARIAH-FI komponenttia.

Haku Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle avattiin Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020-2030 pohjalta alkuvuodesta 2020. Tiekartalle valittiin nyt joulukuussa 29 tutkimusinfrastruktuuria, joista viisi voidaan sijoittaa humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille.

Tutkimusinfrastruktuurin kansallisen keskuksen kotipaikaksi on suunniteltu HSSH:ta

FIN-CLARIAH tutkimusinfrastruktuuri palvelee laajasti HSSH:n piiriin kuuluvia tutkimusaloja. Helsingin yliopisto johtaa hanketta, joten tutkimusinfrastruktuurin kansallisen keskuksen sijoittamisesta Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen instituuttiin on käyty alustavia keskusteluja.

”FIN-CLARIAH tullaan kytkemään HSSH instituuttiin”, kommentoi digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Mikko Tolonen alustavia suunnitelmia.

Seuraavaksi hankkeelle haetaan lisärahoitusta.

”Lähdetään tekemään kevään Suomen Akatemian infrastruktuurirahoitushakua varten suunnitelmia ja konkretisoimaan hankkeita”, kertoo apulaisprofessori Tolonen.

Tolonen viittaa FIRI-rahoitushakuun, joka avataan keväällä 2021. Tolonen on toiveikas, sillä FIRI-hauissa suurin osa rahoituksesta varataan tiekartan tutkimusinfrastruktuureille.