HSSH uutiskirje 1/​​​​​​2022

Catalyst Grant -rahoitushaun päätökset ja avoimia työpaikkoja.
 1. Brown Bag Seminar with Maar­ten Bijls­ma: Causal De­com­pos­i­tion of Pop­u­la­tion Health Dif­fer­ences Us­ing the G-For­mula 25.1.
 2. Friday Coffee by HSSH and CSDS
 3. Open Positions for Three Postdoctoral Researchers DL 16.2.
 4. Uudet projektisuunnittelijat
 5. Catalyst Grant 2022 haku päättynyt
 6. Katsaus viime vuoden Catalyst Grant -hankkeisiin

1) Brown Bag Seminar with Maar­ten Bijls­ma: Causal De­com­pos­i­tion of Pop­u­la­tion Health Dif­fer­ences Us­ing the G-For­mula 25.1.

HSSH:n Metodologinen yksikkö aloittaa uuden viikoittaisen tapahtuman, Brown Bag Seminar –tapaamisen, jossa käsitellään tuoreita metodologisia lähestymistapoja ihmistieteissä.

Metodologisen yksikön tutkijan Matti Pohjosen mukaan tapahtumien tarkoitus on ”esitellä metodologisia innovaatioita ja eri alojen uraauurtavaa tutkimusta helposti ymmärrettävässä muodossa rennon poikkitieteellisen lounastuokion aikana.”

Tapahtuma pidetään joka tiistai klo 12.15. Seuraavaksi vuorossa on Maarten Bijlsma! Tapahtuma pidetään englanniksi.

Tuo oma lounaasi, me tuomme kiinnostavat metodologiset lounaskeskustelut! 

Lue lisää täältä!

2) Friday Coffee by HSSH and CSDS

Need help with data science? Want to speak about research approaches and methodological choices? Hitting some issues with actually implementing research methods? Would you like to discuss your topic of research with someone? Feeling curious about dataficationdigitalisationmachine learningAI, computational methodsstatistical modelling, automated analysis of text, images or other qualitative data analysis or some other methodological topics?

Wel­come to the Fri­day Cof­fee by HSSH and CSDS every Fri­day from 14:00 to 15:00, start­ing from 21.1.2022

We are happy to meet you – so far in Zoom.

You are warmly welcome without a prior notice, but in case you have some questions in mind, it is worthwhile to fill this registration form. Please do it a few days before you join us so we can try to have suitable experts present.

You can find more information and Zoom link here.

3) Open Positions for Three Postdoctoral Researchers DL 16.2.

The Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities invites applications for three postdoctoral researchers to join the Datafication of Society and SSH research initiative.

We are looking for applicants for a full-time, fixed-term period of 2.5 years (starting March 2022, or as agreed).

The Datafication Initiative brings together researchers from social sciences, humanities, law, education and computer sciences to advance frameworks and understanding of datafication both as 1) a process that shapes social infrastructures and as 2) an evolving context for social sciences and humanities that opens new methodological opportunities, epistemological questions and demands for critical reflection.

In this broad field of multidisciplinary research, we are looking for candidates to contribute to the scientific understanding of

 • Competing and contested epistemic communities in datafied societies 
 • Sound data-centric research practices in the humanities and social sciences

Deadline for applications is February 16, 2022.

Read more about the positions here.

4) Uudet projektisuunnittelijat

HSSH:n metodologiseen  yksikköön on palkattu kolme projektisuunnittelijaa tukemaan eri aineistojen ja menetelmien käyttöä. Visajaani Salonen, Pentti Henttonen and Juho Pääkkönen aloittavat työnsä vuoden 2022 aikana.

5) Catalyst Grant 2022 haku päättynyt

Suuren suosion saavuttanut Catalyst Grant -rahoitushaku HSSH-tutkimusryhmille nettosi yhteensä 63 hakemusta. Hankkeet käsittelevät laajasti erilaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja epidemiologisia aihepiirejä. Menetelmiltään suurin osa rahoitusta hakeneista hankkeista on sosiologisia, yhteiskunta-, kasvatus-, kieli tai taloustieteellisiä – ja usein moni- tai poikkitieteellisiä. Tukea haettiin laitteisiin, tutkimusavustajien ja tutkijoiden palkkaamiseen sekä seminaari- ja matkakustannuksiin.

Kiitos kaikille hakijoille ja onnea rahoituksen saaneille!

Alla on lista rahoituksen saaneiden projektien vastuuhenkilöistä.

 • Ahmed Kazimuddin
 • Bastubacka Johan
 • Cowley Benjamin Ultan
 • Einiö Elina
 • Eloranta Jari
 • Gasche Malte
 • Halko Marja-Liisa
 • Hallamaa Jaana
 • Hannula Markku
 • HeinonenTuuli
 • Hiippala Tuomo
 • Hotulainen Risto
 • Junttila Santeri
 • Katsui Hisayo
 • Kauhanen Tuukka
 • Kärki Kaisa
 • Laaksonen Salla-Maaria
 • Lahelma Antti
 • Lappi Otto
 • Lipponen Jukka
 • Lüpke Friederike
 • Mäntynen Anne
 • Palander-Collin Minna
 • Pettersson Katarina
 • Sorjonen Marja-Leena
 • Säntti Janne
 • Tervaniemi Mari
 • Varfolomeeva Anna
 • Wernick Alina

6) Katsaus viime vuoden Catalyst Grant -hankkeisiin

Kadonneet nauhat -hanke

Vuonna 1958 sosiologi Kettil Bruun nauhoitti 30 tuntia 15 eri nelihenkisen miesryhmän keskustelua väitöskirjaansa varten. Kunkin ryhmän miehet olivat keskenään työtoveruksia, ja he istuivat illan ravintolassa keskustellen sekä nauttien ruokaa ja juomaa. Uraauurtavan väitöskirjansa jälkeen Bruun nousi merkittävään kansainväliseen asemaan alkoholipolitiikan tutkijana.

1980-luvulla professori Klaus Mäkelä arveli, että nauha-aineistossa olisi vielä tutkittavaa kielen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hän antoi ne suomen kielen professori Auli Hakulisen käyttöön. Niiden ansiosta syntyi suomalainen keskustelunanalyyttinen tutkimustraditio. Silti silloinkin vain osa laajasta nauhoiteaineistosta digitoitiin.

Viime vuonna huomattiin, että iso osa 1950-luvun materiaalista oli edelleen digitoimatta ja pelkästään kelanauhoilla. HSSH:n tutkimuksen tuen rahoituksella koko aineisto saatiin loppuvuodesta 2021 digitoiduksi. 

Professori Marja-Leena Sorjonen: “On kansainvälisestikin poikkeuksellista, että tallessa on näin vanhaa spontaanin keskustelun aineistoa. Aineisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia 1950 luvun työläismiesten vuorovaikutuskäytänteitä heidän keskustellessa työstään ja arkielämästään.

Ne tarjoavat myös mahdollisuuden tarkastella yhteistoiminnallista alkoholin käyttöä koskevien asenteiden konstruointia, kun miehet ratkovat tutkijan heille asettamia pohdintatehtäviä. Nämä nauhoitteet avaavat monia tutkimusmahdollisuuksia myös tieteidenväliseen tutkimukseen.”

Aineisto tallennetaan Kielipankkiin.

Law and Arts –hanke

Law and Art -hanke koostuu kahdesta työpajasta, joiden aiheina ovat “Predictive Policing – a solution to increase security” ja “Data is Neutral”. Työpajojen pohjalta kuvataitelija laatii sarjakuvia, jotka kuvaavat käytyjä keskusteluita. Kussakin tapaamisessa oli noin 15 osallistujaa. Tärkein tehtävä oli tutkimussuunnitelman mukaan järjestää kaksi työpajaa, osallistuttaa HSSH:n tutkijoita hankkeeseen ja kartuttaa kokemusta kollektiivisesta tiedontuotannosta työpajoissa.

Jenni Hakkarainen: ”Rahoitus mahdollisti meille Law and Arts -hankkeen toteuttamisen nopealla aikataululla ja matalalla byrokratialla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että saimme sen avulla luontevaa jatkumoa viime keväällä aloitetulle kokeilulle oikeuden ja teknologian tutkimuksen, sekä taiteen leikkauspisteessä. HSSH:n avoimuus kokeilevien projektien rahoittamiseen on äärimmäisen hieno asia!”

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.