HSSH Toukokuun uutiskirje

Tapahtumia ja uutisia toukokuussa.

Workshopit (englanninkielellä):

Uutiset:

19.5. Workshop on Weights in ESS Data

The Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities (HSSH) organises a workshop on the use of weights in the European Social Survey (ESS) in Zoom on Thursday 19 May 2022 at 14.15-15.45

If you are using or would like to use the European Social Survey and have questions related to how weights should be applied in the analyses, join us to discuss this with other researchers and with Teemu Kemppainen, a Senior Lecturer in Urban Geography at the University of Helsinki and an expert on ESS data.

Teemu will be presenting some example code in Stata, but questions related to other packages (SAS, R, SPSS) can also be discussed. The ESS data can be downloaded from https://www.europeansocialsurvey.org/data/round-index.html. The session will be held in English.

Please register for the workshop by email to hssh-mu@helsinki.fi by Friday 13 May 2022. You can also send any questions beforehand with your registration.

Welcome!

24.5. Workshop: Time Series and Computational Literary Studies

Concepts such as Distant Reading (Moretti, 2000) and Big Translation History (Roig-Sanz & Fólica, 2021; Vimr 2020) in connection with the availability of large datasets on literature provide new opportunities to explore international cultural exchange in terms of global literary flows from a large-scale and historical perspective. We can revisit questions concerning global patterns of cultural exchange, their dynamics, the relationship between the singular and the global and many more.

One of the patterns that deserves closer investigation is similarities or dissimilarities of the representation of individual authors in diverse countries and languages. Do literary works flow internationally in an organised manner? Can we explore and visualise the (dis)similarities of how literature is disseminated throughout the world at least at the level of authors? Such a research requires time series analysis to take into account the historical perspective. In fact, an authorship is a sequence of publications in time; with translations however, the number of time series associated with each author increases with each target language.

This workshop will kick off with a presentation of a project that takes as an example the book translations of Czech literature (1850-2020) into all languages (n=106) as sourced from WorldCat.org world-wide library/bibliographic database and will invite the participants to suggest solutions to time series analysis.

The workshop will be held on 24.5.2022 at 13.15 as a hybrid event, on Zoom and in person at the HSSH Seminar Room, Vuorikatu 3, 2nd floor.

The workshop is open for everyone.

Sign up for the workshop by filling this form.

Workshop presentations:

  • Ondřej Vimr: Translating Czech literature (1850-2020)
  • Yann Ryan & Mikko Tolonen: Evolution of Publishing Networks in the Scottish Enlightenment 

Discussants include Thea Lindquist, Sointu Leikas, Vojtěch Malínek and Jouni Tuominen.

Sketch Engine -korpustyökalun käyttö Helsingin yliopistossa jatkuu 31.3.2023 saakka

Humanistinen tiedekunta on hankkinut Sketch Engine -korpustyökalun organisaatiolisenssin vuodelle 2022. Työkalu on kaikkien Helsingin yliopiston tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käytössä 31.3.2023 saakka. Organisaatiolisenssin jatkamista tämän ajankohdan jälkeen selvitetään parhaillaan.

Sketch Engine soveltuu laajoista tekstikorpuksista tehtävään tiedonhakuun ja tekstiaineistojen analyysiin kaikilla opetuksen ja tieteen aloilla. Sovelluskohteista työkalun kehittäjät mainitsevat erityisesti digitaaliset ihmistieteet.

Sketch Engine on tarjolla olevista korpustyökaluista monipuolisin ja maailmanlaajuisesti käytössä esimerkiksi kielentutkimuksessa ja terminologisessa tutkimuksessa. Sovellus tarjoaa monipuoliset ja helppokäyttöiset hakutoiminnot tekstiaineistoihin ja työkalut omien laajojenkin korpusten kokoamiseen. Haut voivat kohdistua sovellukseen tallennettuihin, kaikkien käyttäjien vapaasti saatavilla oleviin valmiisiin korpuksiin (500 korpusta, yli 90 kieltä), toisille käyttäjille jaettuihin korpuksiin tai omiin korpuksiin, jotka käyttäjä itse kokoaa sovelluksen avulla esimerkiksi Internetistä ja tallentaa omaan tallennustilaansa.

Sketch Engine -sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa www.sketchengine.eu. Valitse kirjautumisessa vaihtoehto “Institutional login”. Valitse sen jälkeen pudotusvalikosta University of Helsinki ja jatka kirjautumista yliopiston tunnuksilla.

Lisätietoja Sketch Engine -korpustyökalun käytöstä: Päivi Pasanen (paivi.pasanen@helsinki.fi).

Vieraileva väitöskirjatutkija Craig Ryder puoli vuotta HSSH:ssa

Craig Ryder on digitaalietnografi, joka on kiinnostunut start up- ja digikulttureista, tiedon platformisaatiosta ja uusimmista tiedonkeruun digitaalisista metodeista. Hänen alueellinen asiantuntemuksensa kohdistuu Sri Lankaan, jossa hän on työskennellyt toimittajana (2017-2018).

Ryder on tullut Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteeliseen instituuttiin (HSSH) oppiakseen, sekä tehdäkseen yhteistyötä yliopiston tutkija Matti Pohjosen kanssa. Yhdessä he käyttävät innovatiivisia laskennallisia metodeja tiedonkeruuseen Twitterissä käytävistä Etiopiaan ja Sri Lankaan liittyvistä diskursseista. He käyttävät datan visualisointi -ohjelmistoja tunnistaakseen ryppäitä paikallisista vaikuttajista ja sekä kuumimmista keskusteluista, jotka liittyvät esimerkiksi valeuutisiin, vihapuheeseen, sananvapauteen ja sisällön moderointiin.

Heidän tavoitteensa on kirjoittaa kaksi artikkelia löydöksiinsä liittyen. Ensimmäinen artikkeli on vertaileva analyysi sisällönmoderointi-keskustelusta Etiopassa ja Sri Lankassa, jonka on tarkoitus ilmestyä International Journal of Communication -julkaisussa. Toisen artikkelin aihe on vielä auki ja se määrittyy löydetyn datan mukaan.

Pohjonen on aiemmin toiminut Ryderin maisterin tutkielman ohjaajana (2019-2020) hänen suorittaessaan maisterinopintoja Global Digital Cultures -ohjelmassa, School of Oriental and Africa Studies -oppilaitoksessa Lontoon yliopistossa (SOAS).

Ryderin väitöstutkimus SOAS:ssa on nelivuotinen etnografinen tutkimus sosiaalisen median vaikutuksesta Sri Lankassa. Tarkemmin hän tutkii alustojen käyttömahdollisuuksien vaikutusta tiedon levittämiseen ja, kuinka tietovaikuttajat toistavat näitä käyttömahdollisuuksia päivittäisissä rutiineissaan. Ryderin puolen vuoden vierailun HSSH:ssa rahoittaa kokonaisuudessaa Consortium for Arts and Humanities, South East England (CHASE.ac.uk).

HSSH mukana Witwatersrandin yliopiston Big Data in the Global South workhopissa Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa

Big Data in the Global South workshop järjestetään 24.-27.5. Witwatersrandin yliopistossa Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Neljän päivän workshop keskittyy kouluttamaan väitöskirjatutkijoita, sekä muita nuoria tutkijoita tunnistamaan, pääsemään käsiksi ja analysoimaan suuria sosiaalisesta mediasta (esim. Twitter, Facebook) kerättyjä aineistoja. Tarkoitus on kannustaa tarkastelemaan kriittisesti kompleksisuuksia ja ristiriitaisuuksia, joita on läsnä näissä analyyseissa mukana olevissa Global South -tietoyhteiskunnissa.

Workshop tuo Etelä-Afrikassa yhteen tutkijoita, jotka ovat puhuneet ihmistieteiden dekolonisaation puolesta yhdessä afrikkalaisten ja kansainvälisten huippututkijoiden kanssa, jotka hallitsevat Big Data -analyysissa käytettävät laskennalliset menetelmät.

Matti Pohjonen HSSH:n metodologisesta yksiköstä toimii yhtenä workshopin järjestäjistä.

Workshop jatkaa yhteistyötä, jonka tuloksena on aiemmin syntynyt esimerkiksi artikkelin Social Media + Society-julkaisuun: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20563051211044233

HSSH on Facebookissa

Seuraa sivuamme pysyäksesi ajan tasalla uutisistamme ja tapahtumistamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.