HSSH sai 9 miljoonaa ihmistieteiden datafikaation tutkimukseen - "Datafikaatio muuttaa yhteiskuntia pohjiaan myöten"

Suomen Akatemian myöntämällä rahoituksella tuetaan monitieteisiä tutkimusryhmiä ja palkataan tutkimusmenetelmien ja datanhallinnan asiantuntijoita.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti on saanut Suomen Akatemian jakamaa yliopistojen tutkimuksen profiloitumisrahoitusta noin 9 miljoonaa euroa.

Rahoitus on erittäin merkittävä HSSH:n tulevien tutkimusavausten ja toimintojen kehittämisen kannalta. Varoilla palkataan henkilöstöä, joka kehittää uutta tieteenalarajat ylittävää tutkimusta ja sitä tukevaa tutkimusinfrastruktuuria humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle alalle.

– Todella innostavaa! Voimme tukea tutkimusryhmiä ja rakentaa tämän alan kansainvälisiä suhteita aivan uudella tavalla. Voimme koota asiantuntijayhteisöä, joka saa paljon hyvää ja konkreettista työtä aikaan, iloitsee HSSH:n johtaja, viestinnän professori, Risto Kunelius.

HSSH on humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Svenska social- och kommunalhögskolanin (SSKH), Tutkijakollegiumin (HCAS) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) yhteinen yksikkö, ja rahoituksen käytöstä sovitaan näiden perustajatiedekuntien kesken.

”Ihmistieteiden on tutkittava datafikaatiota”

Profiloitumisrahoituksen avulla HSSH aikoo keskittyä digitalisoituneen maailman yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja poliittisten ilmiöiden sekä ongelmien tutkimiseen. Digitalisoituneen tiedon merkitys on kasvanut kaikilla elämän osa-alueilla.

– Datafikaatio muuttaa pohjiaan myöten yhteiskuntia ja sitä, millaiseksi ihmisten ja instituutioiden vuorovaikutus muotoutuu. Jos haluamme ymmärtää yhteiskuntaa, ihmistieteiden on tutkittava datafikaatiota. Ja kaikkihan tätä haluavat tutkia, kuvailee Kunelius tutkimusteeman tarvetta ja merkitystä.

HSSH palkkaa kolme osa-aikaista tutkimusjohtajaa, jotka suunnittelevat ja koordinoivat tutkimusryhmien välistä yhteistyötä kolmella datafikaatioon liittyvällä humanistis-yhteiskuntatieteellisellä teema-alueella. Lisäksi HSSH tulee tarjoamaan residenssipaikkoja lupaaville tieteenalarajat ylittäville tutkimusryhmille ja laajentamaan HY:nSSH-alojen kansainvälisiä yhteistyöverkostoja tarjoamalla mahdollisuuksia kansainväliseen tutkijavaihtoon.

HSSH palkkaa osaajia tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurin kehittämiseksi

Datafikaatio ei merkitse ihmistieteille vain merkittävää tutkimusteemaa, vaan tutkimuksen tekeminen perustuu yhä useammin moniin digitaalisiin aineistolähteisiin, uusien laskennallisten menetelmien käyttöön tai menetelmien yhdistelyyn. Samalla kasvavat datavirrat asettavat aineistojen analyysille ja metodologian kehitykselle sekä uusia haasteita että ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Rahoituksen myötä HSSH pääsee vastaamaan näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että HSSH palkkaa uusien tutkimusmenetelmien ja datanhallinnan asiantuntijoita, jotka auttavat nostamaan Helsingin yliopiston SSH-alojen menetelmäosaamisen tasoa ja luomaan tutkimukseen jatkuvuutta toimivan tutkimusinfrastruktuurin avulla. Näistä asiantuntijoista muodostetaan HSSH:n ”menetelmäyksikkö”, joka tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä sekä tutkimusryhmien että yliopiston tutkimuspalveluiden kanssa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on perustaa instituuttiin palvelukeskittymä, jonka kautta SSH-alojen tutkijat löytävät tarvitsemansa tutkimusvälineet, -aineistot ja työkalut sekä saavat tutkimusjuridista ja –eettistä neuvontaa. Panostuksellaan HSSH korjaa todettuja tutkimusinfrastruktuurin puutteita Helsingin yliopiston humanistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla.

HSSH on yksi kolmesta Helsingin yliopiston PROFI6 -profiloitumisalueesta. Yliopiston PROFI6 -hakemuksessa olivat mukana myös hankkeet Understanding the Human Brain ja Interdisciplinary Research for Health and Wellbeing. Kolmen profiloitumisalueen hakemus sai Suomen Akatemialta yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Rahoitus kattaa hankkeiden toiminnan vuosina 2021–2026. Kansainvälinen paneeli arvioi Helsingin yliopiston hakemuksen tämän hakemuskierroksen parhaaksi. Hakuun osallistui 13 suomalaista yliopistoa.