HSSH kutsuu tutkimusryhmiä kehittämään toimintaansa - Ilmoita tutkimusryhmäsi yhteistyöverkostoon!

Monitieteisten tutkimusryhmien toiveet ja tarpeet ovat instituutin toiminnan ydintä.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin missiona on tukea monitieteisiä tutkimusryhmiä, järjestää tutkimusryhmien välistä yhteistyötä ja edistää metodologisia innovaatioita ja ratkaisuja.

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa tutkimusryhmillä on ratkaiseva merkitys. Nyt HSSH kutsuu tutkimusryhmiä mukaan tähän työhön liittymään osaksi HSSH-verkostoa. Vastaamalla kyselyyn, ryhmäsi pääsee mukaan tähän verkostoon.

Miksi tutkimusryhmäsi pitäisi olla mukana HSSH:n verkostossa ?

Verkoston kanssa HSSH haluaa kehittää toimintaa, joka tukee humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusta ja ryhmien välistä yhteistyötä. HSSH virittää keskustelua tutkimusmetodeista ja erilaisten digitaalisten aineistojen käytöstä sekä vahvistaa kansainvälisiä kontakteja sekä tukee uusien ryhmien syntymistä.

Instituutti järjestää työpajoja, jotka tukevat meneillään olevia hankkeita ja tuovat yhteen tutkimusryhmiä ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Verkoston jäsenet voivat nostaa esiin ehdotuksia vieraileviksi tutkijoiksi ja puhujiksi.

Myöhemmin tänä vuonna HSSH suunnittelee avaavansa kohdennettuja avustuksia uusien innovaatioiden ja nousevien tutkimusaiheiden tukemiseksi.

Lisätietoja antavat:

Risto Kunelius, johtaja: risto.kunelius@helsinki.fi, 040-190-4085

Pekka Mäkelä, tutkimuskoordinaattori: pekka.a.makela@helsinki.fi, 0294129271