HSSH etsii tohtorikoulutettavia yhteiskunnan datafikaation tutkimukseen

Valitut hakijat työskentelevät neljä vuotta Yhteiskunnan datafikaatio ja ihmistieteet –tutkimusaloiteessa.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen hakee kolmea tohtorikoulutettavaa. He tulevat työskentelemään neljä vuotta instituutin monitieteisessä Yhteiskunnan datafikaatio ja ihmistieteet –tutkimusaloitteessa (eng.), jossa tutkitaan datafikaation yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ja ongelmia.

Instituutti etsii ensimmäisen vuoden tohtorikoulutettavia, joiden tutkimusintressit sopivat yhteen HSSH:n tutkimusaloitteen kanssa. Tehtäviin kuuluu oman väitöskirjan tekeminen, muiden jatko-opintovaatimusten täyttäminen, opetus (enintään 5% vuotuisesta työajasta) ja muut tehtävät.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa tai että hän saa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden Helsingin yliopistoon työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan (6 kk) kuluessa.

HSSH on humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Svenska social -och kommunalhögskolanin (SSKH), Tutkijakollegiumin (HCAS) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) yhteinen yksikkö.HSSH on humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Svenska social -och kommunalhögskolanin (SSKH), Tutkijakollegiumin (HCAS) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) yhteinen yksikkö.HSSH on humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Svenska social -och kommunalhögskolanin (SSKH), Tutkijakollegiumin (HCAS) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) yhteinen yksikkö.

  

Haku päättyy 7.6. 2021 

Katso tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja –ohjeista Helsingin yliopiston avoimet työpaikat -sivustolta (eng.).