HSSH datafikaation tutkimusohjelma toivottaa uudet tutkijatohtorit tervetulleeksi

Feeza Vasudeva, Narges Azizi Fard ja Dayei Oh aloittivat HSSH:n datafikaation tutkimusohjelmassa aiemmin tänä syksynä.

Syksyllä HSSH:n Datafikaation tutkimusohjelmassa aloitti kolme uutta tutkijatohtoria. Haku tehtäviin oli käynnissä aiemmin tänä vuonna ja erinomaisia hakemuksia saapui yli 60 kappaletta eri puolilta maailmaa.

Datafikaation tutkimusohjelma kokoaa yhteen yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, oikeustieteen, kasvatustieteen ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoita kehittämään datafikaation puitteita ja ymmärrystä sekä sosiaalisia infrastruktuureja muovaavana prosessina että ihmistieteiden kehittyvänä kontekstina, joka avaa uusia metodologisia mahdollisuuksia, epistemologisia kysymyksiä ja vaatimuksia kriittiselle reflektiolle.

Tällä laajalla monitieteisen tutkimuksen kentällä HSSH etsi tutkijatohtoreita edistämään tieteellistä ymmärrystä kilpailevista ja kiistanalaisista episteemisistä yhteisöistä tietoyhteiskunnassa sekä järkeviä datakeskeisiä tutkimuskäytäntöjä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä.

Dayei Oh, Narges Azizi Fard ja Feeza Vasudeva aloittivat tutkijatohtorin tehtävissä elokuussa 2022

 

"Olen kotoisin Etelä-Koreasta, jossa suoritin psykologian perustutkintoni. Maisterin ja tohtorin tutkinnon suoritin Iso-Britanniassa, median ja viestinnän maisterin tutkinnon Nottinghamin yliopistossa ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Loughboroughin yliopistossa,” Dayei Oh sanoo.

HSSH:lla Oh työskentelee Datafikaation tutkimusohjelmassa digitaalisten teknologioiden, julkisten sfäärien ja demokraattisen keskustelun risteyskohdissa. Lisäksi hän työskentelee digitaalisen populismin tutkimuksen parissa Emotions, Populism and Polarisation tutkimusryhmässä (HEPP) yhdessä Emilia Palosen kanssa.

Oh on myös kiinnostunut amerikkalaisesta aborttidiskurssista ja toivoo voivansa tutkia sitä tulevaisuudessa keskittyen sikiön ihmisyyden käsittämiseen, miten ihmisyys määritellään ja miten digitaaliset teknologiat vaikuttavat siihen.

Narges Azizi Fard suoritti tietotekniikan kandidaatin ja maisterin tutkinnon Iranissa. Hän on myös työskennellyt tutkimusavustajana Etelä-Koreassa ja väitellyt tietojenkäsittelytieteen tohtoriksi Italiassa.

"Tutkimustyöni liittyy laskennalliseen yhteiskuntatieteeseen, joka sisältää laskennallisten menetelmien ja dataintensiivisten koneoppimistehtävien soveltamisen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen laajamittaisesti, kysymysten, kuten terveys, köyhyys, koulutus, kestävyys, ikääntyminen jne. Keskityn HSSH:ssa erityisesti kehittämään laskennallisia indikaattoreita ja analyysimenetelmiä, joilla voidaan tutkia yhteiskunnan datafikaatiota ja kiistanalaisia ​​epistemioita ja episteemisiä yhteisöjä verkkoympäristöissä”, Azizi Fard sanoo.

Tähän mennessä tutkimuksessaan Azizi Fard on keskittynyt muun muassa lontoolaisten ruoankulutuksen analysointiin sosiaalisessa mediassa, koulutustason ja ruokaostosten välisen yhteyden mallintamiseen sekä maiden kulttuuristen näkökohtien karakterisointiin Wiki Loves Monuments -kuvaaineistojen avulla.

Feeza Vasudevalla on monitieteinen tausta taloustieteestä kansainvälisiin suhteisiin ja kulttuurintutkimukseen. Hän tuli Helsingin yliopistoon Taiwanin kansallisesta Yang Ming Chiao Tung -yliopistosta.

”Väitöskirjaani tehdessä olin yksi ensimmäisistä, jotka analysoivat lynkkausten väkivaltaa Intiassa, jossa hindujen nationalistisen liikkeen viimeaikaisen nousun jälkeen muslimit ja dalit-yhteisöt joutuivat yhä useammin kauhistuttavan joukkoväkivallan uhreiksi. Tämä tutkimus sijoitti lynkkauksen suhteiden ja hallintostrategioiden verkostoon, jotka olivat osa muuttuvaa ja polarisoituvaa Intiaa,” Vasudeva sanoo.

HSSH:ssa Vasudeva tarkastelee yhteiskunnan datafikaatiota. Hänen henkilökohtainen kiinnostuksensa on tutkia datafikaatiota suhteessa kriittiseen laadulliseen näkökulmaan työskennellessään laskennallisen datan asiantuntijoiden kanssa.

”Data läpäisee lähes kaikki elämämme osa-alueet – sosiokulttuurisesta poliittiseen. Silti sen vaikutuksia tutkitaan vasta nyt poikkitieteellisesti ja kriittisestä näkökulmasta”, hän sanoo.

Rauhallinen ja stressitön työympäristö Helsingissä

 

Kaikki kolme tutkijatohtoria ovat tulleet Helsingin yliopistoon ja Suomeen eri taustoista ja maista, mutta nauttineet elämästään Helsingissä tähän asti.

”Muutto Taiwanista Suomeen on ollut mielenkiintoinen muutos. Kulttuurisesti molemmat maat ovat erilaisia, mutta silti niiden väliltä löytyy monia yhteisiä piirteitä, esimerkiksi sekä suomalaiset että taiwanilaiset ovat varsin avuliaita ja vieraanvaraisia”, Feeza Vasudeva sanoo.

Narges Azizi Fard on nauttinut rauhallisesta ja stressittömästä työympäristöstä ja lisää, että Helsinki on kaunis kaupunki. Dayei Oh on erityisesti nauttinut Helsingin arkkitehtuurista ja mainitsee Helsingin yliopiston kirjaston kauniit sisätilat.

"Kesä ja yöttömät yöt ovat olleet mukavia, mutta odotan innolla talvea, sekä saunassa ja avannossa käyntiä", Oh sanoo.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.