Apua aineistonhallintaan: Ensimmäiset SSH- alojen tutkimusaineistokäsikirjat julki

Tutkimusaineistojen hallintaan liittyvän projektin ensimmäisinä tuloksina on julkaistu viisi aineistonhallinnan käsikirjaa.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) ja Helsingin yliopiston kirjasto toteuttivat vuosina 2022–2023 tutkimusaineistojen hallinnan (Research Data Management, RDM) työnkulkujen kehittämiseen tähtäävän projektin, jonka ensimmäisinä tuloksina on julkaistu viiden erilaisen tutkimusaineistotyypin aineistonhallintaan perehdyttävät käsikirjat. Löydät käsikirjat tämän linkin takaa.

Ensimmäisenä julkaistavat käsikirjat perehdyttävät kyselyaineistoihin, somedataan, tutkimuskäyttöön jalostettaviin tekstiaineistoihin, rekisteriaineistoihin sekä video- ja äänitallenneaineistoihin. 

”Aineiston keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen ratkaisut riippuvat aina siitä, millaista dataa tarvitaan. Käsikirjojen ajatuksena on kiinnittää datahallinnan kysymykset käytännön läheisesti erilaisiin aineistoihin”, sanoo projektia koordinoinut datatuen tietoasiantuntija ja musiikkitieteen yliopistonlehtori Mikko Ojanen.

Käsikirjojen sisältöjä on kartoitettu HSSH:n toimesta kyselyillä keskustakampuksen tutkijoille. Sisältöjä on kirjoitusvaiheessa kommentoinut keskustakampuksen tutkijoista koottu 15 hengen ryhmä. Kevään aikana aineistonhallinnan oppaista keskustellaan tarkemmin keskustakampuksen tiedekunnissa.

Maaliskuun alussa aiheesta käytiin vilkasta keskustelua kasvatustieteellisen tiedekunnan Tutkimuksen päivässä 1.3.2024, sekä valtiotieteellisen tiedekunnan aineistonhallinnan workshopissa 6.3.2024 tutkimusvaradekaani Timo Kaartisen johdolla.

Tutkijoiden tarpeisiin liittyen keskustelussa nostetiin esille tarve henkilökohtaiseen tukeen yksityiskohtaisten ja kompleksisten aineistokysymysten kanssa. 

”Henkilökohtaista tukea on saatavilla, mutta sen resurssit ovat rajalliset, joten aineistonhallinnan käsikirjojen toivotaan auttavan tutkijoita mahdollisimman monissa kysymyksissä. Uskomme, että oppaat ovat hyödyllisiä myös opiskelijoille, joiden on niin opinnäytteissään kuin tulevissa töissään ymmärrettävä vastuullisen datahallinnan perusteet”, Ojanen sanoo.

Aineistonhallinnan kenttä ja sen vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa, kun digitalisoituvan datan käyttö ja yhdistely lisääntyvät. 

”Nyt julkaistut versiot kehittyvät jatkossa saadun palautteen ja kentän muutosten kautta. Olemme myös tuottamassa lisää oppaita, ainakin haastattelututkimuksen, etnografian ja kokeellisten mittausdatojen erityiskysymyksistä”, kertoo HSSH:n johtaja Risto Kunelius.

Aineistonhallinnan käsikirjat ovat toistaiseksi saatavissa ainoastaan suomen kielellä, mutta myös muita kieliversioita julkaistaan tulevaisuudessa.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.