Amanuel Tesfaye Kebede aloitti väitöskirjatutkijana HSSH:ssa osana EU Horizon -hanketta

Kebede työskentelee HSSH:ssa yliopistotutkija Matti Pohjosen kanssa EU Horizon -hankkeessa ARM: Research for Information Freedom.

ARM: Research for Information Freedom on kolmivuotinen EU Horizon -rahoitteinen tutkimusprojekti, jota koordinoi CMI Bergenissä, Norjassa. ARM-projekti tutkii autoritaarisia strategioita tiedonhallintaan yli rajojen. Vierasperäinen disinformaatio saa runsaasti huomiota, mutta muut tiedon manipuloinnin ja interventioiden muodot (foreign information manipulation and intervention, FIMI) jäävät huomiotta.

Analysoimalla Venäjää, Kiinaa, Etiopiaa ja Ruandaa ARM konseptoi ja käsittelee erilaisia FIMI:n muotoja. Projekti tutkii, missä määrin suuret globaalit toimijat kuten Kiina ja Venäjä sekä Etiopia ja Ruanda harjoittavat kansainvälistä tiedon tukahduttamista, erityisesti eurooppalaisia diasporia kohden.

11 kumppanin konsortiolla 8 maassa ARM tuottaa työkalupaketin käytännön vastatoimia, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden suojella tiedon vapautta.

Matti Pohjonen ja Amanuel Tesfaye Kebede johtavat Etiopian työpaketin tutkimusta ja tarjoavat asiantuntemusta projektin kokonaiskonseptin, datanhallinnan ja metodologisten kysymysten osalta. Amanuel tekee lisäksi omaa väitöskirjatutkimustaan, joka liittyy projektin ydinaiheisiin.

"Projekti on todella kiireellinen, kun otetaan huomioon nykypäivän geopoliittisen tilanteen muutosten vauhti sekä Suomessa että ulkomailla. Se on myös ainutlaatuinen, koska se siirtää tutkimuksen painopistettä yksipuolisesta suomalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin kokemuksiin keskittymisestä vertailevasti myös globaalisti tärkeisiin maihin, kuten Etiopiaan," Matti sanoo.

"Projekti on ratkaisevan tärkeä myös, kun yritämme laajentaa fokustamme pelkän 'disinformaation' tarkastelusta tutkimaan myös sitä, miten uusi digitaalinen ekosysteemi voi mahdollisesti edistää uusia tiedon tukahduttamisen muotoja, kuten alustojen täyttämistä tekoälyn luomalla melulla, jotta relevantin tiedon näkyvyys ja merkittävyys vähenee. Tämä on se alue, jossa Helsingin kehittämä asiantuntemus ja tutkimus voivat todella olla hyödyksi globaalissa ja vertailevassa kontekstissa."

Amanuelilla on kandidaatin tutkinto valtiotieteistä ja maisterin tutkinto kansainvälisistä suhteista Addis Abeban yliopistosta sekä maisterin tutkinto kehitystutkimuksesta, erityisalana Afrikan kehitys, Lontoon School of Economics -yliopistosta.

Ennen liittymistään HSSH:n Horizon-rahoitteiseen projektiin väitöskirjatutkijana hän työskenteli ohjelmakehityspäällikkönä Ethiopia Support Program -hankkeessa, USAID-rahoitteisessa projektissa, joka pyrkii parantamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tukemaan elpymis-, vakautus- ja resilienssitoimia Etiopian konfliktialueilla. Hän on myös työskennellyt luennoitsijana poliittisen tieteen ja kansainvälisten suhteiden laitoksella Addis Abeban yliopistossa, Etiopian johtavassa akateemisessa instituutiossa, jossa hän suunnitteli ja opetti kursseja perustutkinto-opiskelijoille eri aiheista, kuten kehityksen politiikasta, poliittisesta filosofiasta, Etiopian ulkopolitiikasta ja vertailevasta federalismista.

"Ensisijaiset tutkimusintressini liittyvät kehityksen poliittiseen taloustieteeseen Afrikassa, erityisesti teollisuuspolitiikkaan ja kehitykseen Etiopiassa. Tarkastelen myös läheisesti nationalistista mobilisaatiota ja sosiaalisia liikkeitä Etiopiassa, erityisesti Amharan alueella. Olen myös kiinnostunut autoritaarisesta resilienssistä ja hallinnon selviytymisstrategioista, jotka ovat keskeisiä nykyisessä projektissamme," Amanuel sanoo.

Monitieteinen lähestymistapa ja huipputason metodologinen työ olivat syitä, jotka houkuttelivat Amanuelia työskentelemään HSSH:ssa. "Minulla on ollut mahdollisuus osallistua muutamiin seminaareihin, joissa olen huomannut läheltä metodologisen työn perusteellisuuden sekä avoimen ja rakentavan akateemisen keskustelukulttuurin. Instituutin henkilökunta on myös ollut vastaanottavaista ja kannustavaa," hän sanoo.

Amanuelin väitöskirja liittyy läheisesti ARM-projektiin ja keskittyy tiedon tukahduttamiseen konfliktin aikana, käyttäen tapaustutkimuksina kahta äskettäistä väkivaltaista konfliktia Tigrayn ja Amharan alueilla Etiopiassa. Huolimatta siitä, että ne ovat tämän vuosisadan verisimpiä konflikteja, Etiopian sodat eivät ole saaneet ansaitsemaansa media- ja tieteellistä huomiota. Amanuel uskoo, että HSSH on oikea paikka toteuttaa näin mittava tutkimus, koska siellä on runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta, erityisesti metodologian osalta, josta oppia ja ammentaa.

"Olen innoissani liittyessäni joukkoon ja odotan innolla oppimista ja yhteistyötä," hän sanoo.

HSSH:n uutiset & tapahtumat

Ohjeet Hessun ystävien sähköpostilistalle liittymiseeen löytyvät täältä.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.