Työn alla

Lue HSSH:ssa työn alla olevasta tutkimuksesta.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti edistää, koordinoi ja tukee monitieteistä tutkimusyhteistyötä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alueilla. Rakennamme uutta, monialaista tutkimuskulttuuria, joka luo edellytykset uusille tutkimusaloitteille ja edistää sisällön ja menetelmien uudistumista SSH-tutkimusalueilla.

A Social Sphere of Climate – Transnational research network analyzing COP26 on Twitter

Kunelius Tegelberg Pohjonen (2022) A Social Climate Sphere (PDF)