Dekaanit

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaanille kuuluu kokonaisvastuu niin tiedekunnan opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta kuin tiedekunnan henkilöstöstä ja taloudesta.

Varadekaanien lukumäärästä, tehtävistä, valinnasta ja varadekaanin toimimisesta dekaanin sijaisena päättää dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

1. varadekaani  Jari Yli-Kauhaluoma

Jari Yli-Kauhaluoma on lääkeainekemian professori, jonka tutkijakoulutus on Yhdysvalloista (The Scripps Research Institute, La Jolla ja Massachusetts Institute of Technology, Cambridge). Hänen tutkimusryhmänsä kehittää uusia mikrobilääkeaineaihioita biofilmejä sekä tauteja aiheuttavia alkueläimiä ja Gram-negatiivisia bakteereita vastaan. Yhtenä mahdollisuutena tähän ovat meristä ja metsistä saatavien yhdisteiden johdannaiset. Jarin tutkimuksissa pyritään myös proteiinikinaasien (PKC, PKB ja Pim) estämiseen sekä aivan uutena aiheena solujen kemialliseen uudelleenohjelmointiin ja erilaistamiseen.

Varadekaani Yli-Kauhaluoma vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Outi Salminen

Outi Salminen on farmakologian dosentti, jonka tutkijakoulutus on Yhdysvalloista (Coloradon yliopisto, Boulder, CO, Institute of Behavioral Genetics). Hänen tutkimusryhmänsä tutkii Parkinsonin taudin lääkkeen levodopan aiheuttamia dyskinesioita ja etsii ratkaisua niiden lievittämiseen. Hänen ryhmänsä tutkimuksissa selvitetään myös nikotiinin ja opioidien yhteisvaikutuksia lääkeaineriippuvuudessa.

Varadekaani Salmisen tehtävänä on johtaa opetusta ja opettamisen kehittämistä tiedekunnassa.

Varadekaani Yvonne Holm

Yvonne Holm on farmaseuttisen biologian professori (th). Hänen erikoisalansa on farmakognosia, joka käsittää lääkekasvien analytiikkaa ja kemotaksonomiaa, uusien lääkkeiden etsimistä luonnosta ja fytoterapiaa. Tutkimusryhmä, joka koostuu kahdesta post doc-tutkijasta ja kahdesta väitöskirjatyöntekijästä, keskittyy tällä hetkellä etnofarmakologiseen tutkimukseen etsien muutamista afrikkalaisista kasveista uusia antimikrobisesti vaikuttavia yhdisteitä.

Varadekaani Holmin tehtävänä on vastata yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kaksikielisyysasioista tiedekunnassa.