Kuinka ekstremistiset narratiivit leviävät Euroopassa ja mitä pitäisi tehdä?

Humanistinen tiedekunta on partnerina Horizon 2020 -ohjelman rahoittamassa hankkeessa Analysis and Responses to Extremist Narratives (ARENAS). Hanke kuuluu Horizon-ohjelman demokratiaklusteriin, ja sen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää äärinarratiivien vaikutusta politiikkaan ja yhteiskuntaan.

Konsortioon kuuluu 12 partneriyliopistoa ja yhteistyökumppania yhdeksästä EU-maasta (Suomi, Latvia, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Slovenia, Kypros ja Irlanti); yksi yhteistyökumppaneista on Suomen Setlementtiliitto. Hankkeessa tutkitaan, kuinka ekstremistiset narratiivit leviävät ajasta, paikasta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta toiseen – eri historiallisten aikakausien, maiden, medioiden, poliittisten toimijoiden ja kielten välillä. Yhtenä tavoitteena on ymmärtää, kuinka kansalliset rajat ylittävät prosessit kotoutetaan tiettyyn kansalliseen kontekstiin ja diskurssiin. Hanke on monitieteinen, ja siinä yhdistetään historian, valtiotieteen, sosiologian, antropologian, sosiolingvistiikan ja oikeustieteen lähestymistapoja.

Hanke alkoi toukokuussa 2023 ja kestää neljä vuotta. Helsingin yliopiston tiimiin kuuluvat poliittisen ja oikeushistorian asiantuntija Katalin Miklóssy (Aleksanteri-instituutti), käännöstieteilijä ja sosiolingvisti Simo Määttä (kielten osasto) ja sosiologi Gwenaëlle Bauvois (Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan).