Research
Our research projects focus of microbial method development, risk assessment and characterization of fecal contamination in multipurpose watersheds.
LammasLaidun-hanke tuottaa tietoa lampailla esiintyvistä zoonooseista

Lammaslaitumien zoonoosit -hankkeessa selvitetään zoonoottisten eli myös ihmisille tautia aiheuttavien bakteerien ja loisten esiintymistä suomalaisilla lampailla ja lammaslaitumilla. Tavoitteenaan lammaselinkeinon tuottavuuden, hyväksyttävyyden ja elinkelpoisuuden turvaaminen, hanke selvittää lampoloiden laiduntamiskäytäntöjä ja laiduntamiseen liittyviä haasteita. Näitä tietoja tarvitaan lammaslaitumiin liittyvien zoonoosien hallintaan tulevaisuudessa, jotta tartuntoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Laiduntamiskäytäntöjen selvittämisen ohella hanke kartoittaa kansallisesti kattavasti zoonoottisten taudinaiheuttajien esiintymistä lampailla. Tarkastelu keskittyy merkittävimpiin zoonooseihin, joiden epäillään aiheuttavan eläinten pitotavoissa tai eläintautitilanteessa tapahtuvien muutosten myötä uusia elintarvike- ja vesivälitteisiä uhkia.

Oletko Suomessa toimiva lampuri? Vastaa laiduntamiskäytäntöjä kartoittavaan kyselyyn!

LammasLaidun-hanke käynnistyy marraskuussa 2022 lampureille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn avulla selvitetään miten ja missä lampaat Suomessa laiduntavat, ovatko laitumet viljeltyjä laitumia vai luonnonlaitumia, minkä verran laidunalaa on ja sijaitsevatko laitumet vesistöjen äärellä. Kyselyn avulla kartoitetaan myös lampaiden loistilannetta sekä selvitetään hygieniakäytänteitä kuten käsien pesumahdollisuutta lampoloissa. Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa:

https://link.webropol.com/s/ELTDKlammaslaidunkysely2022

Tietoa yhteystietojen käsittelystä Lammaslaitumien zoonoosit-hankeen kyselytutkimuksessa löydät kyselytutkimuksen tietosuojailmoituksesta

Lisätietoja LammasLaidun-hankkeesta

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Ruokaviraston muodostama konsortio toteuttaa LammasLaidun-hankkeen vuosina 2022-2025 Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston avustuksella. Hanke tuottaa tietoa zoonoottisien uhkatekijöiden aiheuttamien terveysriskien suuruudesta lammastalouden toimijoiden käyttöön ja antaa ohjeita näiden uhkien hallintamahdollisuuksista laidun- ja vesiympäristöissä.

Hankkeen vastuuhenkilöt:

Tarja Pitkänen, apulaisprofessori
LammasLaidun-konsortion johtaja
Helsingin yliopisto
sähköposti: tarja.m.pitkänen(at)helsinki.fi
puhelin: 050 428 5746

Tarja Pohjanvirta, jaostopäällikkö
LammasLaidun-osahankkeen johtaja
Ruokavirasto
sähköposti: tarja.pohjanvirta(at)ruokavirasto.fi
puhelin: 044 720 1493

Coastal grazing for the benefit of nature and people: the RANTALAIDUN project

Our research is conducted in the Work package 2: Impact of coastal grazing on water resources. We study coastal grazing comprehensively from multiple perspectives to increase knowledge of the impact of grazing on coastal areas’ biodiversity, state of water, recreational use and trade. In addition, the project will improve farmers’ and advisors’ knowledge of factors affecting the profitability of coastal grazing.

Wastewater-based surveillance as pandemic preparedness tool (WASTPAN)

Wastewater-based surveillance as pandemic preparedness tool (WASTPAN)  

The consortium project WastPan is a part of the Academy programme “Pandemics and other crises – responses and preparedness (2021 – 2023)”. In the project, the researchers from Finnish Institute for Health and Welfare, Tampere University and University of Helsinki develop preparedness tools for environmental surveillance of infectious agents and antimicrobial resistance circulating in the communities.

Col­lab­or­at­ing research pro­jects

The research group members work at Finnish Institute for Health and Welfare in the on-going consortium research projects Cryptosporidiosis – an emerging zoonosis from cattle (KRYPTO: Cryptosporidiosis – an emerging zoonosis from cattle KRYPTO - Finnish Food Authority (ruokavirasto.fi)) coordinated by Finnish Food Authority and Häme region as a pioneer in a risk management of pathogens in watercourses (VAIR: What risks do intestinal pathogens pose to users of aquatic systems? | University of Helsinki) coordinated by Lammi Biological Station.