Theses

Theses completed at SFEG or supervised by Tomas Roslin

BSc theses

Mikko Mäkelä 2016
Meri Saarnia 2013
Henna Kettunen 2010
Karita Haapasalo 2006
Aileen Cudmore Effect of competitors on the oviposition behaviour of a leaf-mining moth

MSc theses

Mikko Tiusanen 2015 Pölyttäjäyhteisön vaikutus lapinvuokon siementuotantoon
Tähti Pohjanmies 2015 Genetic diversity and its extended effects – fragmented pedunculate oak (Quercus robur) populations in south-western Finland
Kristiina Visakorpi 2015 Hämähäkkien merkitys Koillis-Grönlannin arktisessa ravintoverkossa
Anniina Kuusijärvi 2014 Metsälantiaisen kahden värimuodon vakaa, geneettisesti määräytynyt väripolymorfismi Suomessa
Saija Lähteenmäki 2013 Lantaläjässä kuhisee – uusi menetelmä lantakuoriaisten toiminnan tarkasteluun
Mirjami Smalén 2013 Piileekö salalantiainen (Aphodius pedellus) Suomessa?
Tapani Hopkins 2012 An extended food web from Greenland – adding birds, spiders and plants to a parasitoid-lepidopteran web
Atte Penttilä 2012
Juha Höykinpuro 2010 Arktisten alueiden perhos-loisyhteisöjen määrällinen rakenne
Henna Kettunen 2010 Tammen alueellisen levinneisyyden rajoitteet: Tapaustutkimus Länsi-Turunmaalla
Emilia Nordling 2010 Klimatförändringens inverkan på synkronismen mellan tre trofinivåer
Bess Hardwick 2008 National Oak Gall Wasp Survey : Mapping with parabiologists in Finland
Minttu Kataja 2007 Suomen viimeisen isolaakasittiäisesiintymän koko, rajat ja tilajakaumaan vaikuttavat tekijät
Tiina Avomaa 2006 Isolaakasittiäisen liikkuminen elinympäristössä ja kasvatukset laboratoriossa
Heidi Syrjälä 2007 Ravintokasvin vaikutus apollontoukkien liikkeisiin Kanadan Kalliovuorilla
Sofia Gripenberg 2002 Spatiell populationsstruktur och lokala anpassningar hos den större ekpannluggmalen Tischeria ekebladella
Minttu Kataja 2007 Conservation biology of an endangered dung beetle
Helena Rosenlew 2007 Habitat fragmentation versus functional efficiency of dung beetles
Elina Rossi 2006 Sensory ecology of dung beetles
Elly Morriën 2004 Preference-performance coupling in a leaf-mining moth
Ingrid Quintero 2004 Dung beetle communities of Amazonian rainforest fragments
Anne Koivunen 2001 Spatial ecology of dung beetles
Marianne Fred 1998 A case study of a patchy population of the Apollo butterfly (Parnassius apollo); the importance of nectar sources

PhD theses

Mikko Tiusanen 2018 Pollination networks of the High Arctic – adding a functional perspective
Riikka Kaartinen 2011 Spatial ecology of food web: herbivore-parasitoid communities on the pedunculate oak
Ayco Tack 2010 Spatial ecology of an oak-associated herbivore community: A metacommunity of herbivores
Sofia Gripenberg 2007 Spatial ecology of a specialist insect herbivore: the leaf-mining moth Tischeria ekebladella on the pedunculate oak Quercus robur
Tomas Roslin 1999 Spatial ecology of dung beetles

Licentiate theses

Silvija Budaviciute 2015 Ant community structure in Madagascar