Dr. Santos investigates drug nanocarriers / Dr. Santos tutkii lääkkeen nanokuljettimia

Cover story in Diabetes: Porous silicon as a vehicle for drug molecules / Huokoinen pii sopii ajoneuvoksi lääkemolekyyleille

Source: Diabetes

 

(In English)

In the future in drug treatment, the nanocarrier will convey the drug. Associate Professor and Docent Hélder Santos' team develops nanoscopic drug carriers that carry the drugs to the very exact place where it can be released at the right time.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(In Finnish, original)

Tulevaisuuden lääkehoidossa nanokuljetin vie lääkeaineen perille. Dosentti Hélder Santosin tutkimusryhmä kehittää mikroskooppisen pieniä lääkekuljettimia, jotka vievät lääkeaineen ihmiskehossa täsmälleen oikeaan paikkaan, jossa se vapautuu juuri oikeaan aikaan.

 

See more about this cover story at the Finnish Diabetes Journal website