Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä Oulussa

Kasvatustieteen päivillä 2022 järjestetään aikuiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen teemaryhmä. Konferenssi järjestetään 24-25.11.2022 lähitapaamisena Oulun yliopistossa.

Tervetuloa mukaan Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen teemaryhmään Kasvatustieteen päiville.

 

Konferenssi järjestetään 24-25.11.2022 lähitapaamisena Oulun yliopistossa. Lisätietoa konferenssin pääsivuilta. 

Abstraktiehdotuksia voi lähettää 15.8.–3.10.2022. Early bird -ilmoittautuminen alkaa 1.9 ja päättyy 24.10.

Lisätietoa teemaryhmästä löydät tämän linkin takaa.

 

Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen teemaryhmä

Nina Haltia, yliopistotutkija (Turun yliopisto), nina.haltia (at) utu.fi

Sakari Hyrkkö (Helsingin yliopisto)

Päivi Hökkä (Tampereen yliopisto)

Anu Kajamaa (Oulun yliopisto)

Heli Mutanen (Itä-Suomen yliopisto)

 

Teemaryhmän kuvaus: Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia monestakin syystä. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset haastavat niin yksilöitä, yhteisöjä kuin organisaatioitakin kehittymään, oppimaan ja löytämään uusia toimintatapoja. Esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistaminen on yksi ajankohtaisista koulutuspoliittisista uudistuksista, jolla pyritään vastaamaan etenkin työelämästä nouseviin tarpeisiin. Aikuisväestön sivistyksen ja kasvatuksen tarpeita ja haasteita kehystävät tänä päivänä myös ekokriisi(e)n uhka, populististen liikkeiden nousu, kaventuva tiedon muodostus ja eriarvoisuuden kysymykset. Globaali pandemia on nostanut esiin erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tehnyt näkyväksi muun muassa sellaisia eriarvoisuuden muotoja, joiden olemassaololle olemme aiemmin ehkä olleet sokeita. Lisäksi pandemia on haastanut työelämää ennennäkemättömällä tavalla ja asettanut työntekijöitä erilaisiin asemiin. Osalla työn intensifikaatio haastaa sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia, osalla työt ovat loppuneet kokonaan. Teemaryhmä kutsuu aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen tutkijoita laajasti pohtimaan aikuiskasvatuksen tutkimuksen teemoja koko kirjoltaan. Teemaryhmässä käsitellään aikuiskasvatusta ja -koulutusta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla toiminnan tasoilla. Tutkimuksen kohteina voivat olla niin koulutuspolitiikkaan, arvoihin, koulutusinstituutioiden toimintaan, aikuiskasvatuksen pedagogiikkaan, työssä oppimiseen, aikuiskasvatuksen kentän erilaisiin toimijoihin ja toimintamuotoihin kuin aikuisten oppimiseen ja kasvatukseen liittyvät kysymykset. Tervetulleita ovat erilaisia lähestymistapoja, metodologioita ja näkökulmia edustavat tutkimukset. Teemaryhmää organisoi Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, joka kutsuu koolle paitsi omia jäseniään myös muita tutkijoita. Myös opinnäytteinä tehtävät tutkimukset ovat tervetulleita.