Abstraktikutsu: Aikuiskasvatuksen teemaryhmä, Kasvatustieteen päivät 2021, Call for abstracts: thematic group on Adult Education in the Kasvatustieteen päivät 2021 conferenc

We welcome you submit abstracts to the thematic group on Adult Education / Aikuiskasvatuksen teemaryhmä in the Kasvatustieteen päivät conference (November 25-26, 2021, University of Jyväskylä, Finland).

Dear colleagues, hyvät kollegat, We warmly welcome you to submit abstracts to the thematic group on Adult Education / Aikuiskasvatuksen teemaryhmä in the Kasvatustieteen päivät conference (November 25-26, 2021, University of Jyväskylä, Finland).

You can submit abstract proposals (max. 250 words) in Finnish or in English to this thematic group until October 3rd, 2021 by following this link. 

If you have any questions, please contact anu.kajamaa@helsinki.fi

More information on the conference: Teemaryhmät ja abstraktien jättö - Kasvatustieteen päivät 2021 — University of Jyväskylä (jyu.fi)

Lämpimin terveisin, teemaryhmän järjestäjät / Kind regards, the organizing team, Anu Kajamaa (Helsingin yliopisto), Päivi Hökkä (Jyväskylän yliopisto), Nina Haltia (Turun yliopisto) ja Heli Mutanen (Itä-Suomen yliopisto)

Aikuiskasvatuksen teemaryhmän kuvaus:

Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia monestakin syystä. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset haastavat niin yksilöitä, yhteisöjä kuin organisaatioitakin kehittymään, oppimaan ja löytämään uusia toimintatapoja. Esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistaminen on yksi ajankohtaisista koulutuspoliittisista uudistuksista, jolla pyritään vastaamaan etenkin työelämästä nouseviin tarpeisiin. Aikuisväestön sivistyksen ja kasvatuksen tarpeita ja haasteita kehystävät tänä päivänä myös ekokriisi(e)n uhka, populististen liikkeiden nousu, kaventuva tiedon muodostus ja eriarvoisuuden kysymykset. Globaali pandemia on nostanut esiin erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tehnyt näkyväksi muun muassa sellaisia eriarvoisuuden muotoja, joiden olemassaololle olemme aiemmin ehkä olleet sokeita. Lisäksi pandemia on haastanut työelämää ennennäkemättömällä tavalla ja asettanut työntekijöitä erilaisiin asemiin. Osalla työn intensifikaatio haastaa sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia, osalla työt ovat loppuneet kokonaan. Teemaryhmä kutsuu aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen tutkijoita laajasti pohtimaan aikuiskasvatuksen tutkimuksen teemoja koko kirjoltaan. Teemaryhmässä käsitellään aikuiskasvatusta ja -koulutusta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla toiminnan tasoilla. Tutkimuksen kohteina voivat olla niin koulutuspolitiikkaan, arvoihin, koulutusinstituutioiden toimintaan, aikuiskasvatuksen pedagogiikkaan, työssä oppimiseen, aikuiskasvatuksen kentän erilaisiin toimijoihin ja toimintamuotoihin kuin aikuisten oppimiseen ja kasvatukseen liittyvät kysymykset. Tervetulleita ovat erilaisia lähestymistapoja, metodologioita ja näkökulmia edustavat tutkimukset. Teemaryhmää organisoi Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, joka kutsuu koolle paitsi omia jäseniään myös muita tutkijoita. Myös opinnäytteinä tehtävät tutkimukset ovat tervetulleita. 

Description of the thematic group on Adult Education:

The issues of adult education are now particularly topical for a number of reasons. Changes in society and working life challenge individuals, communities and organizations to develop, learn and to find new ways of working. For example, the political reform of continuous learning seeks to meet the learning and competence development requirements that arise, especially from working life. The learning needs and challenges of the adult population today are also framed by the threat of eco-crisis (es), the rise of populist movements, the narrowing of knowledge formation and issues of inequality. The global pandemic has raised a variety of societal issues and highlighted, among other things, forms of inequality that we may have ignored in the past. In addition, the pandemic has challenged working life in an unprecedented way and has for example changed many workers positions. In some cases, the intensification of work challenges the well-being of both individuals and communities, in some cases the work tasks have ended completely. This thematic group invites researchers in adult education and training to reflect on the themes of adult education research broadly. The group is interested in adult education and training in different contexts and at different levels of activity. The proposals submitted to this group can focus on issues related to education policy, values, educational institutions, adult education pedagogy, work-based learning, various actors and activities in the field of adult education, as well as issues related to adult learning and education, and other issues. Studies representing different approaches, methodologies and perspectives are warmly welcome. Proposals based on Master’s and Doctoral Thesis are also welcome. The group is organized by the Finnish Society for Research on Adult Education.