Suomen ympäristöhistoriapäivä / Environmental history day of Finland

13.10.2020 Tiistai / Tuesday
9.00-12.00 (GMT +3)
Ympäristö historiassa ja ympäristön merkitys suomalaiselle historiantutkimukselle
Environment in History and the Importance of the Environment for Finnish History Scholarship

For your online safety ZOOM link and passcode are shared 24 hours prior to the event with registered participants only. Please register to this event via the following link.

OHJELMA  / PROGRAMME 

09.00-09.30.  Sessio / Session 1.: Ympäristökeskustelut / Environmental discourses  

Kieli / Language:  Suomi / Englanti 

Atte Arffman, Jyväskylän yliopisto, Environmental History of Hurricanes

Risto-Matti Matero, Jyväskylän yliopisto, ”The fundamental re-evaluation of western culture”? Competing presuppositions on human nature and the environment in Finnish and German green parties 1980-2002.

Janne Mäkiranta,Turun yliopisto, Tiede ja ympäristö. Ilmansaasteiden terveysvaikutusten tutkimus 1945-1970

Inna Sukhenko,Helsingin yliopisto, Narrating Energy within Energy Humanities’ Agenda: On Biocitizenship’s Perspective

09.30-10.00  Sessio 2. : Meri ja Suomi

Kieli: Suomi

Simo Laakkonen, Turun yliopisto & Tuomas Räsänen, Itä-Suomen yliopisto,  Itämeren saastumisen ja suojelun ympäristöhistoria eurooppalaisessa kontekstissa

Otto Latva, Turun yliopisto, Ihmisten ja eläinten jaettua menneisyyttä Suomen meri- ja rannikkoalueilla

Päivi Maaranen, Museovirasto, Kadonneen jäljillä eli kun luonto valtaa asuintantereen: esimerkkitapauksena ympäristön ja maiseman muutos 1700-1900-luvuilla Raaseporin Västanbackan torpalla

Mika Tolvanen, Parainen,  Itämerta aistein

10.00- 11.00 Session 3.: Finland in the Great Acceleration

Language: English

Eeva Berglund, Aalto University, Is the City (kaupunki) to Design (muotoilu) as the Countryside (maaseutu) Is to Nature (luonto)? In Finland the Answer is Probably “No”

Matti O. Hannikainen, University of Helsinki, Rough fish in Finland during the twentieth century

Timo Myllyntaus, University of Turku, Making the Most out of the Cold: Cultivating Winter Rye even under the Snow

Viktor Pál, University of Helsinki, The Outdoor Industry in the History of Finland 

Tanja Riekkinen,University of Oulu,  Development, Management and Menace Sociotechnical Imaginaries of Petroleum in Finland from the 1950s to the 1970s

11.00-11.15 

Keynote esitys

Timo Myllyntaus, Turun yliopisto, Suomen ympäristöhistorian historia ja tulevaisuus / The Past and Future of Environmental History in Finland

11.15-12.00 (Breakout Rooms)

Keskustelu ja Suunnittelu Sessio / Discussion and Planning Session 

Closing words: Mikko Saikku

---

Järjestäjä / Organizer: Helsinki University Humanities Programme, Environmental Humanities Hub 

Helsingin yliopiston humanististen tieteiden ohjelma, Humanistisen ympäristötutkimuksen keskus https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/environmental-humanities 

Suomen ympäristöhistoriapäivän 2020 järjestelykomitea / Finnish Environmental History Day 2020 Organizing Committee: Mikko Saikku, head of the committee, University of Helsinki; Atte Arffman, University of Jyväskylä; Pasi T. Ihalainen, University of Jyväskylä; Matti O. Hannikainen, University of Helsinki; Risto-Matti Matero, University of Jyväskylä; Viktor Pál, University of Helsinki; Paula Schönach, University of Helsinki; Esa Ruuskanen, University of Oulu.

Kielet / Languages: Tämän tapahtuman presentaatiot pidetään suomen tai englannin kielellä. Kysymyksiä voi kysyä suomeksi tai englanniksi esitysten jälkeen varattuna keskusteluaikana. 

Presentations in this event are given in Finnish and English. You can ask your questions in Finnish or English in the Q&A part.