People

HEBI is directed by Dr., Docent Kaisa Kuurne and includes two postdoctoral researchers Dr. Anna Leppo and Dr. Keiju Vihreäsalo, and two doctoral researchers MA Johanna Sarlio-Nieminen and M.Soc.Sc. Eeva Itkonen. In addition, the group hosts a large multidisciplinary Finnish Network for Birth and Childbearing Research (Birres) and works closely together with Prof. Barbara Katz Rothman from City Uni
Dr. Kaisa Kuurne, HEBI Leader, Do­cent in the Research on So­cial Well-Be­ing

Research interests: birth, birth culture, and the politics of birth and fertility; social well-being; health care practices and the culture of care; relationality and belonging; family, close relationships and intimacy; self, social relationships and community; social theory and social and medical categorisations

Kiinnostuksen kohteet: synnytys, synnytyskulttuuri ja lisääntymispolitiikka; sosiaalinen hyvinvointi; terveydenhuollon käytännöt ja hoitokulttuuri; relationaalisuus ja kuuluminen; perhe, läheissuhteet ja intiimisyys; minuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisö; yhteiskuntateoria, sosiaalisen ja lääketieteellisen kategorisoinnin kysymykset

Email: kaisa.m.kuurne@helsinki.fi

Kaisa Kuurne's website

Dr. Anna Leppo

Research interests: birthing experiences, fear of childbirth, perinatal mental health, women’s health and wellbeing, social and health care practices and cultures, social suffering, welfare state, inequality, social rights.

Kiinnostuksen kohteet: synnytyskokemukset, synnytyspelko ja hoitokäytännöt, raskaana olevien ja synnyttäneiden mielenterveys, naisten terveys ja hyvinvointi, sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöt ja kulttuurit, sosiaalinen kärsimys, hyvinvointivaltio, eriarvoisuus, sosiaaliset oikeudet. 

Email: anna.leppo@helsinki.fi

Anna Leppo's website

Dr. Keiju Vihreäsalo

Research interests: birth, reproduction, politics of reproduction, obstetric violence, emotion, affect, shame, objectification, love, connection, empathy, history, genealogy, governmentality, historical sociology, feminism, patriarchy, social contract, sexual contract, symbolic violence, social, family, ontologisation of nuclear family, relationship, sexuality, sex/gender, queer, intimacy, sexual politics, family politics. 

Kiinnostuksen kohteet: synnytys, reproduktio, lisääntymispolitiikka, synnytysväkivalta, tunteet, affektit, häpeä, objektivointi, rakkaus, yhteys, myötätunto, historia, genealogia, hallinta, historiallinen sosiologia, feminismi, patriarkaatti, yhteiskuntasopimus, seksuaalisopimus, symbolinen väkivalta, sosiaalinen, perhe, ydinperheontologia, parisuhde, seksuaalisuus, sukupuolisuus, queer, intiimisyys, seksuaalipolitiikka, perhepolitiikka.

Email: katja.vihreasalo@helsinki.fi

Keiju Vihreäsalo's website 

MA Jo­hanna Sarlio-Nieminen

Research interests: Midwife’s work, structures and rhythms of maternity hospital, birth transitions, borders of professional autonomy, professional agency, supporting of the agency of birthing woman, professional collaboration in labour ward, relational continuity of care, memory-work, midwifery narratives, narrative sociology, sociology of healthcare.     

Kiinnostuksen kohteet: Kätilön työ, synnytyssairaalan rakenteet ja rytmi, synnytyksen siirtymät, ammatillisen autonomian rajat, ammatillinen toimijuus, synnyttäjän toimijuuden tukeminen, synnytyssalin moniammatillinen yhteistyö, relationaalinen hoidon jatkuvuus, muistelutyö, kätilökerronta, narratiivinen sosiologia, terveyssosiologia.

Email: johanna.sarlio-nieminen@helsinki.fi

M.Soc.Sc. Eeva Itkonen, Research Co­ordin­ator

Research interests: birth, the politics of birth and fertility, maternal choice caesarian section, birthing experiences, fear of childbirth, health care practices, agency

Kiinnostuksen kohteet: synnytys, synnytys- ja lisääntymispolitiikka, keisarileikkaustoive, synnytyskokemus, synnytyspelko, terveydenhuollon käytännöt, toimijuus

Email: eeva.itkonen@helsinki.fi