Output

Manuscripts, articles, working papers, presentations, hearings, blogs and research bulletins, Master's theses.

Submitted manuscripts

Kuurne, Kaisa (2023) Intimate moments on the block. Elastic intimacies and sharing in times of rupture among neighbors in New York City and Helsinki. Intimate matters-special issue, forthcoming in Culture Unbound.

Submitted manuscripts (in Finnish)

Kuurne, Kaisa, Leppo Anna, Isosävi, Sanna & Klemetti Reija (2023) Lapsen oikeus hyvään alkuun. Ylisukupolvinen hyvinvointi odotus-, synnytys- ja vauva-aikana tehostetussa hoitojärjestelmässä. Lapsen oikeus terveyteen. Lapsiasiainvaltuutetun toimiston toimittama kirja.

Published articles and working papers

Kuurne, K., & Leppo, A. (2022). A battle over birth: Contestations, lived experiences and the restrictive policy of Finnish birth care in the Covid-19 pandemic. In M. Hellman, T. Kettunen, S. Salmivaara, & J. Stoneham (Eds.), Governing Human Lives and Health in Pandemic Times: Social Control Policies Routledge.

Kuurne, K., & Vieno, A. (2022). Developing the Concept of Belonging Work for Social Research. Sociology56(2), 280-296. 

Published articles and working papers (in Finnish)

Honkasalo, M-L, Jylhänkangas, L., Leppo, A (2022). Johdanto: toimijuutta haavoittuvuuden ehdoilla. Esipuhe teokseen: Haavoittuva toimijuus: Sairastaminen ja hoiva hyvinvointivaltion laitamilla. Vastapaino: Tampere.

Kuurne, Kaisa & Raudasoja, Mirjam (2022). Synnytys, lisääntyminen ja sukupuoli. Sukupuolentutkimus 35 (1). 51-59.

Vihreäsalo, Keiju (2022) Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa [Shame, objectification and resistance in narratives of obstetric violence]. Sukupuolentutkimus, 35:1, 2022. — Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden 2022 paras artikkeli.

Itkonen, Eeva (2021). Toiveena keisarileikkaus. Kätilölehti. 126, 6.

Kuurne, Kaisa, Rouhe, Hanna & Pietikäinen, Johanna (2021). Koronarajoitukset ahdistivat erityisesti ensisynnyttäjiä. Lääkärilehti 1-2/2021, vsk 76.

Kuurne, Kaisa (2021). Mistä viime vuosien synnytysaktivismi kertoo? Kätilölehti. 126, 1.

Leppo Anna (2021): Synnytys pandemian aikaan. Kätilölehti. 126, 5, s. 22-23.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Kuinka tuottaa jatkuvuutta ja turvaa sairaalasynnytyksessä? Kätilölehti. 126, 2.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Kätilötieteen pitkä synnytys. Kätilölehti. 126, 4.

Vihreäsalo, Keiju (2021). Synnytysväkivaltakokemuksista kohti kohtaamista ja itsemääräämisoikeutta. Kätilölehti. 126, 3.

Kuurne, Kaisa (2020). Korona kietoo kohtalomme yhteen. Lääkärilehti 22/2020, vsk 75.

Conference presentations

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (2022): “A Battle over Birth: Contestations, lived experiences and the restrictive policy of Finnish birth care during the Covid19 pandemic”. Theorising contestation of health and wellbeing: State of the art and how to move forward? International conference, University of Turku (online) 20-21.1.2022.

Leppo, Anna & Itkonen, Eeva (2022): “Coming to terms with dangerous birth – Institutionalisation of fear and desire”. Mighty Forces of Life – Interdisciplinary symposium of transformative moments and crossroads. International conference, University of Helsinki, 6.-8.6.2022.

Leppo, Anna (2022). “Diminished autonomy, wounded agency and scarcity of care – childbirth during the Covid19 pandemic”.  Reproductive Futures. Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes. International conference, University of Tampere, June 15-17, 2022.

Itkonen, Eeva (2022). The question of self-determination in making decisions on the mode of delivery in the Finnish

maternity care. Presentation at the Reproductive Futures: Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes International Conference organized by by Reproductive Futures project (University of Tampere) and Changing In/Fertilities project (University of Cambridge). Tampere, 16.6.2022.

Kuurne, Kaisa (2022). In the fringes of Finnish birth culture: Silent and under-developed questions of birth. Presentation at the Reproductive Futures: Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes International Conference organized by by Reproductive Futures project (University of Tampere) and Changing In/Fertilities project (University of Cambridge). Tampere 16.6.2022.

Leppo, Anna (2022). Diminished autonomy, wounded agency and scarcity of care – experiences of childbirth during

the COVID-19 pandemic. Presentation at the Reproductive Futures: Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes International Conference organized by by Reproductive Futures project (University of Tampere) and Changing In/Fertilities project (University of Cambridge). Tampere, 16.6.2022.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2022). Labour ward dilemmas: Finnish midwives’ reflections on self-determination at labour and birth. Presentation at the Reproductive Futures: Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes International Conference organized by by Reproductive Futures project (University of Tampere) and Changing In/Fertilities project (University of Cambridge). Tampere, 16.6.2022.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2022). Negotiating the urgency of birth - Midwives, birthgivers and the constraints of leaned hospital birth. Mighty Forces of Life – Interdisciplinary symposium of transformative moments and crossroads. International conference, University of Helsinki, 6.-8.6.2022.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2022). Finnish midwives’ gaze on everyday rhythms of labour ward midwifery: Memory-work and collective analyzing of narratives. 16th International research seminar and workshop Childbearing – the qualitative network (BfiN) (University of Coruña, Ferrol,Spain). 26-27.9.22.

Vihreäsalo, Keiju (2022). At the Crossroads of Experience and Structure: Shame and Medical Rationale In Narratives of Obstetric Violence. Mighty Forces of Life – Interdisciplinary symposium of transformative moments and crossroads. International conference, University of Helsinki, 6.-8.6.2022.

Vihreäsalo, Keiju (2022). Between objectification and rights: The question of self-determination and the narratives of obstetric violence. Presentation at the Reproductive Futures: Emergent Injustices, Hopes and Paradoxes International Conference organized by by Reproductive Futures project (University of Tampere) and Changing In/Fertilities project (University of Cambridge). Tampere, 16.6.2022.

Kuurne Kaisa & Leppo Anna (2021). A Battle over Birth – Contesting Restrictive Policies in Finnish Birth Care in the COVID-19 Pandemic. Presentation at the online conference 15th European Sociological Association Conference, University of Barcelona, 3.9.2021.

Conference presentations (in Finnish)

Sarlio-Nieminen, Johanna (2022). Väsynyt kätilö. Synnytysosaston kätilöiden kuvaama yövuoron rytminen väsymys. The Annual Sociological Conference, University of Jyväskylä. 24.3.2022.

Itkonen, Eeva (2021). Synnyttäjien ja synnytyslääkärien neuvottelut keisarileikkaustoiveesta suomalaisessa äitiyshuollossa. [Negotiations between birth-givers and obstetricians on the desire for caesarean section in Finnish maternity care.] The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (2021). Kamppailu synnytyksestä – Synnytyssairaaloiden koronarajoitukset, odottajien liikehdintä ja rajoitusten aikaiset synnytyskokemukset. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Leppo Anna: Raskaus ja synnytys: Hoiva ja hoito yhteiskunnallisina ilmiöinä. Esitelmä online-seminaarissa ”Synnytyksen hoidon jatkuvuudet ja katkokset – Monitieteinen webinaari”, Helsingin yliopisto, 29.11.2021

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Jatkuvuuden synnyttäminen. Vuoronvaihto synnytyssalikätilöiden kertomuksissa. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Seminar presentations and hearings

Leppo Anna: Maternity and Child Health Clinics in Finland: Historical Roots and Contemporary Developments. Presentation at the online seminar “Global Dialogue on Maternal and Child Health and Wellbeing”, Miyagi Gakuin Women’s University, Japan, 10.12.2021.

Seminar presentations and hearings (in Finnish)

Itkonen, Eeva (2023). Kokemuksia synnytyspelon hoidosta. Seinäjoen keskussairaala, Naistentautien ja synnytysten koulutuspäivä. 25.4.2023.

Itkonen, Eeva (2023). Keisarileikkausta toivova odottaja synnytyspelkopoliklinikalla. Synnytyspelkoseminaari. Aktiivinen synnytys ry. Helsinki 4.2.2023.

Kuurne, Kaisa (2023). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros ja synnytyskokemusten parantaminen. Mikkelin keskussairaala Eloisa, 15.5.2023.

Kuurne, Kaisa (2023). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros ja synnytyskokemusten parantaminen. Keskussairaaloiden ylilääkärikokous, Kotka 17.3.2023.

Kuurne, Kaisa (2023). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Synnyttäjien oikeudet ry:n perustamisseminaari 14.2.2023.

Kuurne, Kaisa (2023). Paneeli synnytyspelosta ja sen hoidosta (ylilääkäri Mervi Väisänen-Tommiskan, tutkimusprofessori Mika Gisslerin, psykoterapeutti Riikka Airon kanssa). Synnytyspelkoseminaari. Aktiivinen synnytys ry. Helsinki 4.2.2023.

Kuurne, Kaisa (2023). Kohti kannattelevaa synnytyskulttuuria. Synnytyspelkoseminaari. Aktiivinen synnytys ry. Helsinki 4.2.2023.

Kuurne, Kaisa & Rouhe Hanna (2023). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros ja synnytyskokemusten parantaminen. Satasairaala 13.1.23. Koko päivän kehittämispäivä.

Vihreäsalo, Keiju (2023). “Synnytysväkivalta #MinäMyösSynnyttäjänä -kampanjan keräämissä synnytyskertomuksissa” [Obstetric Violence in Birth Narratives Collected by #MeTooInChildbirth]. Vaativan vauvatyön työkokous, Ensi- ja turvakotien liitto [Workshop for People working with Demanding Baby Work, The Federation of Mother and child homes and Shelters], Sipoo, Finland, 2023.

Vihreäsalo, Keiju (2023). “Erilaisista perheistä kaikenlaisiin perheisiin — perheiden moninaisuus perhettä koskevien käsitysten valossa” [From different families to all kinds of families - family diversity in the light of family perceptions], Vauvafoorumi, Ensi ja turvakotien liitto [Baby Forum, The Federation of Mother and child homes and Shelters], Turku, Finland, 2022.

Kuurne, Kaisa (2022). Feminismistä, tabuista ja kehoista. Keskustelu Katriina Bildjuschkinin kanssa. Naisasialiitto Unionin 130-vuotisjuhlaseminaari. 1.10.2022

Sarlio-Nieminen, Johanna (2022). Kätilöiden väsyminen. Synnytysseminaari, Suomen kätilöliitto ry. Tampere 10.11.2023.

Kuurne, Kaisa (2021). Synnyttäjän itsemääräämisoikeus, huonot synnytyskokemukset ja synnytyskulttuurin murros. Asiantuntija, synnyttäjän itsemääräämisoikeuden toteutumista tarkasteleva työryhmä. HUS. 12.3.2021.

Kuurne, Kaisa (2021). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros- hanke: Synnytysaktivismi, -kokemukset ja hoitokäytännöt. Seinäjoen keskussairaala, Naistentautien ja synnytysten toimintayksikkö. Avohuollon koulutuspäivä. 6.5.2021.

Kuurne, Kaisa (2021). Synnytyskulttuurin tulevaisuus ja synnyttäjälähtöisyys. Aamuluentosarja. HUS Naistenklinikka. 10.9.2021

Kuurne, Kaisa (2020). Rankat synnytyskokemukset, hoitokäytännöt ja kohtaamiset ammattilaisten kanssa. Seminar talk in Traumatisoitumisen kirjo raskaus- ja vauva-ajalla organized by Perinataalimielenterveys ry. 30.11.2020.

Blogs and research bulletins (in Finnish)

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (2022): Hoivakriisi synnyttäjien hoidossa. Kirjoitus Politiikasta -verkkolehdessä 9.12.2022.

Leppo, Anna & Haikkola, Lotta (2022) Hoivakriisi Suomessa. Pääkirjoitus Ilmiö -verkkolehden hoiva- teemanumeroon 7.12.2022.

Kuurne, Kaisa (2020). Miksi kanssakäymistä jatketaan koronaepidemiasta huolimatta, ja mitä asialle voidaan tehdä? Ilmiö - Sosiologinen media kaikille. 25.3.2020.

Kuurne, Kaisa & Sarlio-Nieminen, Johanna (2020). Synnytysosastojen koronarajoitukset paljastavat synnyttäjien ja sairaalan näkökulmaerot. Perheyhteiskunta-blogi - Tutkimuksen innoittamia puheenvuoroja läheissuhteista. 12.6.2020.

Master's theses (in Finnish)

Honkanen Vartiainen, Helena (2022). Vanhemman kokemus formaalista hoivasta lapsen varhaisen kuoleman yhteydessä [The Parent Experience of Formal Care in the Early Death of a Child]. Master’s thesis in Church and So­cial Stud­ies. University of Helsinki, Faculty of Theology.

Ollila, Laura (2022). Synnytyskertomukset YouTubessa : miten YouTube toimii henkilökohtaisten kertomusten foorumina synnytyskertomusten kontekstissa [Childbirth stories on YouTube : How YouTube works as a forum for personal stories in the context of childbirth stories]. Master’s thesis in Social and Public Policy. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.

Kaipainen, Vilma (2022). Kätilöiden eettinen toimijuus synnytyskulttuurin murroksessa. Master’s thesis in Adult Education. University of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology.

Kukka, Taru (2021). ”Miksi tämän piti olla niin karsea kokemus?” : toimijuus negatiivisissa synnytyskokemuksissa. Master's thesis in Social Psychology. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.

Uusitalo, Linda (2021). Understanding the Constitutive Elements of Negative and Positive Childbirth Experiences in Finnish Birth Care. Master’s thesis in Translational Medicine. University of Helsinki, Faculty of Medicine.

Virkkala, Iiramaria (2020). Synnytyksen käynnistämisen kehittäminen Naistenklinikalla. Service Design Master in Hospitality Management. Laurea University of Applied Sciences.