Tiedekolumni ADHD-lääkinnästä viittaa AGORA-tutkija Juho Honkasillan ja kollegan artikkeliin ADHD-kriteerien epätieteellisyydestä

Rapportin julkaisemassa tiedekolumnissa toimittaja Jani Kaaro pohtii kriittisesti mielenterveysdiagnoosien määrän kasvua ja sen mahdollistavia tekijöitä. Hän viittaa tekstissään AGORA tutkimusyhteisön jäsenen KT Juho Honkasillan kollegansa kanssa julkaisemaan tutkimukseen koskien ADHD-diagnoosikriteerien normatiivista luonnetta, sekä kuinka ADHD diagnoosikategoriana toimii yhteiskunnassamme hallinnan keinona. Lue yleistajuinen tiedekolumni linkistä: https://www.rapport.fi/jani-kaaro/adhdn-laakinta-on-villi-lansi-nain-loyhilla-kriteereilla-lapset-saavat-diagnooseja-707fab