People finder

Susanna
Niinistö-Sivuranta

Field of science
Address
P.O 3 (Fabianinkatu 33)
00014 University of Helsinki

Toimin Helsingin yliopiston kehitysjohtajana opetuksen toimialalla. Vastuullani on Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut. Johdan yksikköä, jossa työskentelee lähes 400 koulutuksen asiantuntijaa erilaisissa palvelu-, kehittämis-, ohjaus- ja neuvontatehtävissä. Opetus- ja opiskelijapalveluihin kuuluvat opetuksen strateginen suunnittelu ja koulutussuunnittelu, jatkuva oppiminen, opiskelijarekrytointi, opiskelijaviestintä ja -neuvonta, opetuksen kv-palvelut, tenttipalvelut, digipedagoginen kehittäminen ja tuki, urapalvelut ja opintopsykologipalvelut sekä yleinen opintohallinto.

Recent notifications

Ajankohtaista opetuksen toimialalla on mm. Helsingin yliopiston tutkinnon uudistus, opiskelijavalintojen uudistuminen, digiloikkahanke sekä jatkuvan oppimisen reformi.

RSS Feed

No results.