People finder

Reetta
Niemi

Field of science
Address
P.O 30 (Kevätkatu 2)
00014 University of Helsinki

Työtehtäviini kuuluu luokanopettajan tehtävät, opetusharjoittelun ohjaus, pedagoginen toimintatutkimus ja kansallinen ja kansainvälinen opettajien täydennyskoulutus oppilaiden osallisuudesta ja osallistavista opetus- ja tutkimusmenetelmistä.

I work as a primary school teacher, a mentor for student teachers. I also conduct pedagogical action research in my classroom and I do both national and international in-service training that relates to students' participation.

RSS Feed

No results.