Address
P.O 65 (Viikinkaari 1)
00014 University of Helsinki

Työskentelen projektijohdon talouspalveluiden Viikin lähipalvelutiimissä projektikirjanpitäjänä ja vastaan täydentävän tutkimusrahoituksen projektien talouspalveluista koko projektin elinkaaren ajan. Tehtäviini kuuluu mm. projektien budjetointi, toteutusvaiheen raportointi PI:lle ja rahoittajalle sekä tilintarkastukset.

Vastuullani on Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan projekteja.

Recent notifications