People finder

Johan
Sten

Address
P.O 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 University of Helsinki

Jag föreläser bl.a. kursen "The History of Mathematics" och forskar i de exakta vetenskapernas historia, särskilt under 1700-talet.