One Health Day
The World One Health Day is held annually in the beginning of November.
One Health Day 2021

3.11.2021 Yhteisen terveyden illassa perehdyttiin erityisesti metsäluonnon hyvää tekeviin vaikutuksiin, puhtaaseen veteen kaiken elämän elinehtona, sekä yksilön valintojen merkitykseen antibioottiresistenssin hallinnassa.

Tilaisuuden puhu­jat

Tarja Pitkänen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto; johtava asiantuntija, THL
Ympäristöterveys ja vesivarojen merkitys tartuntatautien torjunnassa

Katariina Pärnänen, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Antibioottiresistenssi ei ole vain sairaaloiden ongelma - miten yksilöiden valinnat vaikuttavat ja mikä on ympäristön rooli

Aki Sinkkonen, erikoistutkija, Luke
Terveyttä edistävän mikrobiston palauttaminen kaupunkitiloihin

Marja Roslund, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Luontoaltistus päiväkodeissa tasapainottaa lasten puolustusjärjestelmän toimintaa

Juontaja Helsingin yliopiston lehtori ja tieteen popularisoija Mikael Niku.

 

One Health Day 2020

3.11.2020 Tau­dit il­man ra­jo­ja – mi­ten vai­ku­tam­me tar­tun­ta­tau­tien le­viä­mi­seen ih­mis­ten, eläin­ten ja ym­pä­ris­tön vä­lil­lä?

Seminaarin puhujat ja panelistit

Mariella Aalto-Araneda, eläinlääketieteen tohtori, One Health Finland ry:
Ihmisten, muiden eläinten ja ympäristön yhteinen terveys – mistä pandemiat saavat alkunsa?

Elisa Aaltola, filosofian kollegiumtutkija ja dosentti, Turun yliopisto:
Eläinetiikkaa zoonoosien näkökulmasta

Leo Lahti, Soveltavan matematiikan dosentti ja datatieteen apulaisprofessori, Turun Yliopisto:
Tiedon ja päätöksenteon avoimuus zoonoottisten tartuntatautien taltuttamisessa

Leif Lakoma, erikoistuva lääkäri, HUS:
Lääkärin näkökulma zoonooseihin Suomen ja maailman mittakaavassa

Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologieläinlääkäri, THL:
Eläimistä ja elintarvikkeista ihmiseen tarttuvat taudit ja epidemiat Suomessa

Risto Willamo, ympäristötieteen yliopistonlehtori, Kudelma-tutkimusverkosto, Helsingin yliopisto:
Uudet tartuntataudit – itseaiheutettu ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii maailmankuvan muutoksia

One Health Day 2019

How does studying genome of bacteria or epilepsy in dogs improve One Health? How is the health of humans, animals and environment linked together?

Director of HOH, Prof. Olli Peltoniemi:
Helsinki Goes One Health

HOH Assistant prof. Tarja Pääkkönen
Canine epilepsy as a translational model of human epilepsy

HOH Assistant prof. Annamari Heikinheimo
Animals, humans and zoonotic antimicrobial resistance