One Health Day

The World One Health Day is held annually on the 3rd of November. It brings attention to the need for a One Health approach to address shared health threats at the human-animal-environment interface (CDC).
One Health Day 2023

Ympäristön seurannalla yhteistä terveyttä

HOH Helsinki One Health ja One Health Finland järjestivät yhteisen terveyden illan perjantaina 3.11.2023 klo 17-19. Ilta koostui asiantuntijoiden tietoiskuista ja paneelikeskustelusta yleisökysymyksineen. Tiedekulmassa pidetyn tilaisuuden tallenne on katsottavissa 17.11.2023 saakka.

Tapahtuma oli osa kansainvälistä World One Health Dayta.

Puhujat ja panelistit

Tarja Pitkänen, johtava asiantuntija, THL; apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Puheenjohtaja

Annamari Heikinheimo, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto

Mikrobilääkeresistenssin seuranta jätevedestä

Marko Järvinen, erikoistutkija, ryhmäpäällikkö, Syke    

Vesien ekologisen tilan seuranta – vesien hyvä tila luo hyvinvointia

Antti Oksanen, tutkimusprofessori, Ruokavirasto

Pohjoiset loiset muuttuvassa ilmastossa

Anu-Maija Sundström, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos

Satelliitit ilmanlaadun seurannassa

One Health Day 2022

Yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi

Millainen vuorovaikutus on hyväksi ihmisille, muille eläimille ja ympäristöllemme?

HOH Helsinki One Health ja One Health Finland järjestivät yhteisen terveyden illan Tiedekulmassa torstaina 3.11.2022 klo 17-19. 

Tilaisuuden puhu­jat

Ilari Sääksjärvi, professori, Turun yliopisto; varapuheenjohtaja, Suomen Luontopaneeli

Elävä Maa – Luonnon monimuotoisuus turvaa myös ihmisen hyvinvoinnin

Olli Loukola, dosentti, käyttäytymisekologi, Oulun yliopisto

Kimalaisen mieli

Miiamaaria Kujala, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

Ihmisen ja koiran vuorovaikutus

Laura Hänninen, vanhempi kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

Masentunut vasikka & innostunut sika - käyttäytyminen hyvinvoinnin perustana

Veera Koponen, OTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Laki eläinten hyvinvoinnista – terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännöllä?

Johanna Muurinen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Puheenjohtaja

 

One Health Day 2021

3.11.2021 Yhteisen terveyden illassa perehdyttiin erityisesti metsäluonnon hyvää tekeviin vaikutuksiin, puhtaaseen veteen kaiken elämän elinehtona, sekä yksilön valintojen merkitykseen antibioottiresistenssin hallinnassa.

Tilaisuuden puhu­jat

Tarja Pitkänen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto; johtava asiantuntija, THL

Ympäristöterveys ja vesivarojen merkitys tartuntatautien torjunnassa

Katariina Pärnänen, tutkijatohtori, Turun yliopisto

Antibioottiresistenssi ei ole vain sairaaloiden ongelma - miten yksilöiden valinnat vaikuttavat ja mikä on ympäristön rooli

Aki Sinkkonen, erikoistutkija, Luke

Terveyttä edistävän mikrobiston palauttaminen kaupunkitiloihin

Marja Roslund, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Luontoaltistus päiväkodeissa tasapainottaa lasten puolustusjärjestelmän toimintaa

Juontaja Helsingin yliopiston lehtori ja tieteen popularisoija Mikael Niku.

 

One Health Day 2020

3.11.2020 Tau­dit il­man ra­jo­ja – mi­ten vai­ku­tam­me tar­tun­ta­tau­tien le­viä­mi­seen ih­mis­ten, eläin­ten ja ym­pä­ris­tön vä­lil­lä?

Seminaarin puhujat ja panelistit

Mariella Aalto-Araneda, eläinlääketieteen tohtori, One Health Finland ry:

Ihmisten, muiden eläinten ja ympäristön yhteinen terveys – mistä pandemiat saavat alkunsa?

Elisa Aaltola, filosofian kollegiumtutkija ja dosentti, Turun yliopisto:

Eläinetiikkaa zoonoosien näkökulmasta

Leo Lahti, Soveltavan matematiikan dosentti ja datatieteen apulaisprofessori, Turun Yliopisto:

Tiedon ja päätöksenteon avoimuus zoonoottisten tartuntatautien taltuttamisessa

Leif Lakoma, erikoistuva lääkäri, HUS:

Lääkärin näkökulma zoonooseihin Suomen ja maailman mittakaavassa

Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologieläinlääkäri, THL:

Eläimistä ja elintarvikkeista ihmiseen tarttuvat taudit ja epidemiat Suomessa

Risto Willamo, ympäristötieteen yliopistonlehtori, Kudelma-tutkimusverkosto, Helsingin yliopisto:

Uudet tartuntataudit – itseaiheutettu ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii maailmankuvan muutoksia

One Health Day 2019

How does studying genome of bacteria or epilepsy in dogs improve One Health? How is the health of humans, animals and environment linked together?

Director of HOH, Prof. Olli Peltoniemi:

Helsinki Goes One Health

HOH Assistant prof. Tarja Pääkkönen

Canine epilepsy as a translational model of human epilepsy

HOH Assistant prof. Annamari Heikinheimo

Animals, humans and zoonotic antimicrobial resistance