Biomolecular interactions - Helin Veskiväli starting 1.10.2021

Helin Veskiväli is starting 1.10.2021 as responible technician in Biomolecular Interactions unit.