Abstract

Call for abstracts opens: 1 January 2019
Abstract Submission Deadline: 28 February 2019 (inclusive)
Notification of Acceptance/Rejection: by 15 March 2019

Abstraktikutsut aukeavat: 01.

01.2019

Abstraktien jättöaika päättyy: 28.02.2019

Ilmoitus abstraktien hyväksynnästä 15.03.2019 mennessä

The main theme of the seminar is teachers' future skills. Subthemes include research in teaching practice and teacherhood, digitalization in language education, renewed assessment as well as integration of subjects and disciplines.

Seminaarin yleisteema on opettajan tulevaisuusosaaminen. Alateemoja ovat mm. opetusharjoittelun ja opettajuuden tutkimus, digitaalisuus kieltenopetuksessa sekä uudistuva arviointi ja aineiden/tieteenalojen välinen integraatio.