POSTINOHJAUS

Jos sinulla on useita eri postilaatikoita (Mappi, unix, Notes), kannattaa niiden posti keskittää yhteen paikkaan. On oleellista ymmärtää ero postinimen ja laitteistonimen välillä. Postinimi on etunimi.sukunimi@helsinki.fi ja laitteistonimi on esim. tunnus@cc.helsinki.fi (unix-järjestelmän laitteistonimi).

Ks. Postilaitteiston valinta

Postin ohjaaminen yliopiston järjestelmän sisällä

Yliopiston ulkopuolelta saapuva postinimellä lähetetty posti ohjautuu oletusarvoisesti Mappi-postiin. Jos haluat, että postinimellä lähetetty posti ohjautuu johonkin muuhun järjestelmään, avaa postinohjauksen WWW-lomake, Aseta forwardit ja määritä ohjaukset. Nyt kaikki etunimi.sukunimi@helsinki.fi-osoitteeseen lähetetty posti saapuu määrittämääsi laitteistoon.

Jos ulkopuolelta (tai sisäpuolelta) lähetetty posti on lähetetty laitteistonimellä (esim. tunnus@savotta.pc.helsinki.fi), postinohjaus ei päde, vaan se ohitetaan. Jos postinohjaus halutaan saada koskemaan myös laitteistonimeä, tulee ko. järjestelmään aktivoida ohjaus erikseen.

Postin ohjaaminen yliopiston järjestelmän ulkopuolelle

Ohjaus Mappi-järjestelmästä

Jos olet ohjannut postinimellä (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) tulevan postin Mappi-järjestelmään, voit ohjata postin yliopiston ulkopuoliseen osoitteeseen Webmail-ohjelmalla.

Huomaa, että työtehtäviin liittyvän eli ns. virkasähköpostin ohjaaminen ulkopuoliseen osoitteeseen on yliopiston sähköpostin käsittelysääntöjen perusteella kielletty.

Ks. Postinohjaus Mappi-järjestelmästä.

Ohjaus unix-järjestelmässä

Jos olet ohjannut postinimellä (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) tulevan postin unix-järjestelmän postilaatikkoon, voit ohjata postin yliopiston ulkopuoliseen osoitteeseen seuraavasti:

  • Anna komento postinohjaus
  • Kirjoita laitteiston nimi, johon postisi haluat ohjata
    • Kirjoita vaihtoehto muu ja anna sähköpostiosoite
    • Jos haluat purkaa postinohjauksen unix-järjestelmässä, anna komento unixit