Käyttövaltuudet

Jokainen yliopistolainen tarvitsee työnsä tai opintojensa suorittamiseksi käyttövaltuuden (ent. käyttölupa) Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttöön. Valtuutta käytetään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Ohjeita käyttövaltuuksista

Lisätietoa

Erikoisvaltuudet

Asiakaspalvelu

Ohjeet atk-yhdyshenkilöille