En studentkista från 1600-talet

Nu kan hela klassen leva sig in i studenternas vardag på 1600-talet! Hur kommunicerade de, hur klädde de sig och vad gjorde de på fritiden? Studentkistan öppnar dörren till en ung students liv i Åbo, staden som år 1640 fick en egen akademi. Akademin blev senare Helsingfors universitet, som har vårdat minnet av sin historia i Åbo. Nu öppnas den perioden upp på ett inspirerande sätt. Bjud in 1600-talet i klassrummet i en resekista!

Hur används kistan och vem riktar den sig till?

Kistan ger på ett utmärkt sätt liv åt till exempel undervisningen i historia eller modersmålet. Innehållet är särskilt lämpligt för kurserna I4 (Nya tiden - ett brytningsskede) och I5 (Finland som en del av Sverige) i läroplanen för årskurs sex, men det lämpar sig också för elever i årskurs sju till nio. I kistan har vi samlat föremål som berättar om livet på 1600-talet och uppgifter som eleverna kan utföra med hjälp av föremålen. Ett uppgiftskompendium som läraren kan kopiera följer med i kistan, och uppgifterna finns också elektroniskt på webbplatsen. Resekistan kan hämtas från Vetenskapsmuseet Lågan (Fabiansgatan 33, Helsingfors) under museets öppettider eller enligt överenskommelse (liekki@helsinki.fi). Kistan är inte för stor för att ha med sig i kollektivtrafiken. Det är gratis att låna kistan. Lånetiden är en vecka.

Hurdana uppgifter innehåller resekistan?

Eleverna kan öva på att skriva ett traditionellt brev med bläckpenna, spela brädspel som var populära på 1600-talet och förundra sig över hur lång tid det tog att resa förr i tiden. Genom att lukta på örter kan ni också bekanta er med växter som användes till exempel för att behandla sjukdomar. Resekistan innehåller också slängkappor, huvudbonader och kragar som eleverna kan använda för att klä sig som man gjorde på 1600-talet. Eleverna kan fotografera varandra, skriva ut bilderna och skapa ett bildcollage. En tjärtvål för med sig doften av en tid då allting tjärades. Till sist kan var och en skicka hälsningar till följande klass som använder resekistan genom att skriva ett meddelande i en resedagbok i 1600-talsstil.

Hur lång tid tar det att göra uppgifterna?

Undervisningsmaterialet är uppdelat i två olika stora kistor som lånas ut till skolklasser. Beroende på lektionens längd kan ni låna endast ena kistan eller båda. Kistan "Vardag & nöje" innehåller delarna spel, brev, resor och örter. Kistan "Spetsar & huvudbonader" innehåller alla kläder och accessoarer, tjärtvål och resedagbok. Det tar cirka 2–3 lektioner att göra uppgifterna i bägge kistorna.

Studentkistan skapades i samarbete mellan Vetenskapsmuseet Lågan, Tartu universitetsmuseum och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Syftet med kistan är att ge liv åt undervisningen och studierna och ge eleverna mer information om de lokala förhållandena för fyrahundra år sedan.

Bakgrundsmaterial och anvisningar

Bakgrundsmaterial för undervisningen: https://studentchest.eu/

Anvisning för läraren (pdf)

Uppgiftskompendium för eleven (pdf)

I bägge kistorna:

Ett uppgiftskompendium för eleven (på papper, kan kopieras så alla elever får ett exemplar, finns på finska och svenska)

Kista 1 (Arkiv & nöje):

Spelet Räven och gässen

Tärningar

Spelkort

Spelinstruktioner

Kopia av ett brev skrivet av en student på 1600-talet och en översatt sammanfattning

Gåspennor

Bläckflaskor

Reservoarpennor

Vax

Sigillstämpel

Kuvert

Block

Karta

Kompass

Förstoringsglas   

Kryddpåsar

Örtflaskor

Kista 2 (Spetsar & huvudbonader):

Slängkappor

Pipkrage

Spetskragar

Baskrar

Turban

Mössor

Tunika

Pärlor

Tjärtvål

Resedagbok

Materialet är uppdelat på två kistor.

Kan du skriva med bläck?

På bilden spelet Räven och gässen.

Kistan innehåller flera klädesplagg och accessoarer som du kan fotografera dig i!