Ritmästare

Presentation av läraren

VAPPU ROSSI (1976) är en bild- och mediakonstnär från Helsingfors. Hennes arbete är tekniskt mångsidigt, men utgår ofta på ett sätt eller annat från ritkonst. I Rossis produktion ingår målningar, animationer, ljusskåp och grafik. Hennes produktion ger uttryck för tillämpande, experimentell och klassisk ritkonst och hon samarbetar gärna med vetenskapliga och konstnärliga aktörer inom olika branscher. 

Rossi som är känd för att vara en mästerlig tecknare är intresserad av spatial och kombinerande tillämpning av ritkonst samt av att kombinera nya tekniska innovationer med traditionell teckning för hand. Platsbundna verk, såsom väggkonst, är en viktig del av hennes arbete. Hon har gjort beställningsarbeten åt både privata och offentliga instanser. 

Huvudtemat för Rossis verk är avbildningar av människan. Stora avbildningar av ansikten och rörelser som byggs upp av små streck: det sökande ritstiftet skapar en vävnad där figurer tar form. 

Rossi är en erfaren och efterfrågad lärare som lett konstkurser under 20 års tid på bl.a. Helsingfors Konsthall, Ateneum, Bildkonstakademin, Kiasma och HAM. Hon har förädlat undervisningsmetoder för avbildning och utvecklat en metod för att undervisa avbildning av rörelser för både nybörjare och proffs. Hennes undervisningsfilosofi vid Helsingfors universitet kännetecknas av mångsidig användning av rittekniker och arbetssätt och en sänkt tröskel för att fatta pennan samt en strävan efter mångvetenskapligt samarbete. Rossi är magister i bildkonst vid Bildkonstakademin och kandidat i konst vid Konstindustriella högskolan.