Återuppfunnen havre

Reetta Andolin (f.d. Kivelä), doktor i livsmedelsvetenskap, utvecklade 2014 ett havrebaserat växtprotein, baljhavre, på utmaning av sin barndomsvän. Andolin, vars doktorsavhandling handlade om betaglukan i havre, antog utmaningen. Ett par år senare var baljhavren det mest omtalade livsmedlet i Finland. 

Andolin vill arbeta för en hållbar matproduktion. Innan hon uppfann baljhavren arbetade hon vid stora livsmedelsföretag, men då ansågs det ännu vara orealistiskt med mat som beaktar planetens bärkraft. Våren 2015 grundade Andolin och hennes partners ett start-up-företag som producerade baljhavre och som fungerade enligt deras värderingar.    

Idag arbetar Andolin som innovationsdirektör vid ett stort finländskt livsmedelsföretag. Hon anser att enskilda livsmedelsinnovationer och fokusering på små problem inte löser dagens problem med överkonsumtion. Att välja rätt ska inte heller vara den enskilda konsumentens ansvar. Istället borde olika aktörer samarbeta för att skynda på hållbarhetsutvecklingen.