AIV erövrade världen 

Professorn på vår utställning heter Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973). Han är särskilt känd som uppfinnaren av AIV-fodret. Virtanen utvecklade ett mer hållbart foder tillsammans med biokemisten Henning Karström i Valios forskningslaboratorium på 1920-talet. Tack vare AIV-fodret kan vitaminhalten i mjölken hållas hög året runt. Virtanen tilldelades nobelpriset i kemi 1945.

Artturi I. Virtanen var den första professorn i biokemi vid Helsingfors universitet. Biokemister studerar den kemiska uppbyggnaden hos organismer och utmaningar som rör människors hälsa. På Virtanens initiativ inrättade universitetet ett forskningsområde inom näringskemi, som hans student Paavo Roine blev professor i. En annan av hans studenter, Fritz P. Niinivaara, var professor i köttteknologi. 

Virtanen var en viktig vetenskaplig profil under sin tid. Han deltog i att förbättra finländarnas näringsintag genom många ansvarsuppgifter. Virtanen var också den första ordföranden för Finlands Akademi.