Är du intresserad av journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap eller rättsvetenskap? Ansök då om studieplats vid Finlands främsta svenskspråkiga samhällsvetenskapliga högskola. Som studerande vid Soc&kom är du samtidigt studerande vid Helsingfors universitet vilket öppnar för många möjligheter vad gäller till exempel fortsatta studier. Som färdig politices kandidat från Soc&kom har du behörighet att söka till magisterutbildningar på andra fakulteter. Utbudet är det största i Finland.

På de här sidorna hittar du information om studierna och studieprogram samt om studielivet. Du som redan har studierätt vid Soc&kom hittar information om dina studier i universitetets intranät Flamma.