Är du intresserad av journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete och socialpolitik? Ansök då om studieplats vid Finlands främsta svenskspråkiga samhällsvetenskapliga högskola. Som studerande vid Soc&kom är du samtidigt studerande vid Helsingfors universitet, vilket öppnar för många möjligheter vad gäller till exempel fortsatta studier. Efter kandidatexamen har du automatisk rätt att fortsätta vid det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten. Som färdig politices kandidat från Soc&kom har du också behörighet att söka till magisterutbildningar på andra fakulteter. Utbudet är det största i Finland.

På de här sidorna hittar du information om studierna och utbildningsprogram samt om studielivet. Redan studerande vid Soc&kom och uni? Välkommen till webbplatsen med instruktioner för studerande.