Urbana studier och planering | Magisterprogram

Hur kan man hantera och utveckla komplexa stadsmiljöer?

Magisterprogrammet i urbana studier och planering utbildar experter som kan förstå och greppa komplicerade utmaningar som gäller den urbana utvecklingen. Utbildningens tvärvetenskapliga innehåll och pedagogik ger både breda och djupgående kunskaper, färdigheter och praktisk erfarenhet. USP är ett gemensamt program mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Det finns tre studieinriktningar inom magisterprogrammet i urbana studier och planering: 1) Urban planning and Design 2) Urban Life, Economy and Cultures 3) Urban Ecologies and Systems.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.