Språklig diversitet och digitala humaniora | Magisterprogram

Hur kan alla använda sitt eget språk i framtiden?

Vill du fördjupa din förståelse för språk i allmänhet eller bli expert på språklig mångfald på lokal eller global nivå? Är du intresserad av att lära dig hur människor uppfattar världen och bearbetar information eller hur man skapar artificiella system som kan tala, skriva eller efterlikna mänsklig kognition? Vill du veta hur man använder digitala metoder för att studera aspekter av människans liv, som historia och social utveckling?

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora har fem studieinriktningar: 1) allmän språkvetenskap, 2) digital humaniora, 3) fonetik, 4) kognitionsvetenskap och 5) språkteknologi. 

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.