Språk | Magisterprogram

Magisterprogrammet i språk

Vill du jobba inom olika sorters uppgifter som kräver fördjupade kunskaper i ett eller flera språk och regional kulturkännedom? Magisterprogrammet i språk vid Helsingfors universitet har det bredaste utbudet av språk i hela Finland. Programmet sörjer för den språkliga mångfalden i Finland både i fråga om arbetslivet och forskningen.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

I undervisningen används både finska och språket du studerar, i vilken utsträckning beror på studieinriktningen.