Sociala vetenskaper | Magisterprogram

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet?

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper har sju studieinriktningar: kriminologi, konsumtion i samhället, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, demografi och samhällspolitik. En politices magisterexamen från programmet ger dig mycket goda specialkunskaper inom din studieinriktning. I din examen ingår dessutom gemensamma metodstudier och studier som du kan välja fritt från programmets övriga studieinriktningar. En examen inom studieinriktningen socialt arbete ger dig behörighet att arbeta som socialarbetare. 

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper har sju studieinriktningar: kriminologi, konsumtion i samhället, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, demografi och samhällspolitik.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men vissa enskilda studieavsnitt erbjuds på engelska. Studierna kan genomföras på svenska eller finska.