Sociala vetenskaper | Kandidatprogram

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet?

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet? Hur kön, ålder, etnisk bakgrund och socioekonomisk ställning påverkar? Är du intresserad av hur människor interagerar och hur de påverkar samhället och samhället dem?

Inom de sociala vetenskaperna är forskningen inriktad på frågor som gäller funktioner, mångsidighet, välfärd och relationerna mellan människor i samhället. Socialvetaren identifierar mekanismer i samhället som skapar ojämlikhet och utforskar hur människors välfärd kan öka.

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper omfattar de vetenskapliga områdena samhällspolitik, socialpsykologi, socialt arbete och sociologi. De bildar en helhet som går in på djupet med interaktionen mellan människa och samhälle, och aktuella frågor som gäller rättvisa och global utveckling. Nya studerande antas till kandidatprogrammet i sociala vetenskaper och studierna inleds med gemensamma studier.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket är huvudsakligen finska. Vissa studieavsnitt är på engelska och vissa erbjuds också på svenska. Oberoende av undervisningsspråket har du rätt att använda finska eller svenska i dina studieprestationer.