Skogsvetenskaper | Magisterprogram

Hur kan skogar hjälpa oss att bekämpa klimatförändringar?

Vill du påverka skogarnas framtid, Finlands viktigaste naturresurs och källan till naturens mångfald? Har du undrat över varför skogen kallas jordens lungor eller hur klimatförändring och skog hänger ihop? Eller hur man hållbart och effektivt odlar och förädlar träd från planta till produkt? Eller hur ekonomi och skogsmiljö är kopplade till varandra?

Studier i skogsvetenskaper ger svar på många frågor och utmanar dig att inte bara se skogen som en joggingmiljö eller ett trädförråd, utan som en mångsidig och förnybar råvarukälla och komplicerad ekologisk helhet. Förhållandet mellan människa och natur och mellan samhälle och naturresurser är starkt närvarande i undervisningen. Det finns två studieinriktningar: 1) skogsekologi och resurshållning 2) skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.