Ansökan öppen
Ansökan är öppen för studier som börjar hösten 2023. Sök före 30.3.2023 kl. 15.00. Instruktioner och ansökan på Studieinfo.fi.
Ett centralt perspektiv är fördelningen av makt, rikedom och välfärd i samhället

Programmet utbildar experter för uppgifter som kräver mångsidig förmåga att ta fram och tillämpa forskningskunskap om samhälleliga förändringar. Samhälleliga handlingsmönster och hanteringen av förändringar behandlas ur u-landsforskningens, den politiska historiens, social- och kulturantropologins och den ekonomiska och sociala historiens perspektiv. I magisterstudierna specialiserar sig studenten på en av dessa discipliner.

Med hjälp av både disciplinsspecifika och gemensamma angreppssätt analyseras samhälleliga omvälvningar och kontinuiteter samt skillnader och likheter på olika håll i världen. Studenterna fördjupar sig i orsakerna till och följderna av lokala, nationella och globala konflikter. Ett centralt perspektiv är fördelningen av makt, rikedom och välfärd i samhället.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 15.03.2023 08:00 Slutar: 30.03.2023 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningen ges dels på finska, dels på engelska. Alla tentamina och magisteravhandlingen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.