Samhälle i förändring | Magisterprogram

Ett centralt perspektiv är fördelningen av makt, rikedom och välfärd i samhället

Programmet utbildar experter för uppgifter som kräver mångsidig förmåga att ta fram och tillämpa forskningskunskap om samhälleliga förändringar. Samhälleliga handlingsmönster och hanteringen av förändringar behandlas ur u-landsforskningens, den politiska historiens, social- och kulturantropologins och den ekonomiska och sociala historiens perspektiv. I magisterstudierna specialiserar sig studenten på en av dessa discipliner.

Med hjälp av både disciplinsspecifika och gemensamma angreppssätt analyseras samhälleliga omvälvningar och kontinuiteter samt skillnader och likheter på olika håll i världen. Studenterna fördjupar sig i orsakerna till och följderna av lokala, nationella och globala konflikter. Ett centralt perspektiv är fördelningen av makt, rikedom och välfärd i samhället.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 13.03.2024 08:00 Slutar: 27.03.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningen ges dels på finska, dels på engelska. Alla tentamina och magisteravhandlingen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.