Samhälle i förändring | Kandidatprogram

Vad är utveckling? Hur främjas global jämlikhet och social rättvisa?

Utbildningsprogrammet behandlar samhällsförändring ur u-landsforskningens, den politiska historiens, social och kulturantropologins och den ekonomiska och sociala historiens perspektiv.  Med hjälp av dessa vetenskapsgrenars angreppssätt analyseras samhälleliga omvälvningar och kontinuiteter samt skillnader och likheter på olika håll i världen.

Studenterna får en inblick i orsakerna till och följderna av lokala, nationella och globala konflikter och fördelningen av makt, rikedom och välfärd. Studierna ger insikter i hur människor upplever sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förändringar och hur de strävar efter att påverka dem.

Det finns fyra studieinriktningar i kandidatprogrammet: social och kulturantropologi, u-landsforskning cirka, politisk historia och ekonomisk och socialhistoria.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningen i kandidatstudierna ges dels på finska, dels på engelska. Oberoende av undervisningsspråket har du rätt att använda finska eller svenska i dina studieprestationer. Ofta kan du också använda engelska i dina studieprestationer.